Ekonomika turizma i održivi razvoj

Pavlo RUŽIĆ i Dragoljub AMIDŽIĆ

Zaprešić, 2021.

"> Veleučilište "Baltazar Zaprešić"

162

978-953-8037-21-4

U knjizi Ekonomika turizma i održivi razvitak čitateljima je prezentiran tekst koji je koncipiran prema nastavnom planu i programu kolegija Ekonomika turizma, koji se izučava na visokim poslovnim školama ili odjelima pri veleučilištima. Ovom knjigom studenti dobivaju temeljna i praktična znanja iz ekonomskog aspekta turizma koji se dosada intenzivno razvijao prema konceptu masovnog i, u novije vrijeme, održivog razvoja. 


DEMO

BAK-520

Novo

5,83 €

Osim što pruža pomoć studentima u ovladavanju znanjem, knjiga može poslužiti i praktičarima koji rade na odgovornim mjestima u turizmu, čiji se razvoj odvija u vrlo složenim i nesigurnim uvjetima tržišnog i financijskog privređivanja ali i svakojakih pošasti, onečišćenja i uništavanja prostora. Stoga je u ovoj knjizi ekonomika prikazana u statici i dinamici, tj. osim što prikazuje elemente učinkovitosti u određenom području i vremenu, sadrži i elemente trajne održivosti. Takav pristup podrazumijeva upravljanje resursima udovoljavanjem ekonomskim, socijalnim i estetskim zahtjevima uz istodobno očuvanje kulturnog integriteta, osnovnih ekoloških procesa i biološke raznolikosti. Održivi razvitak karakterizira ekonomski prosperitet kao dugoročno konkurentan i isplativ način poslovanja i kvalitetan izvor zaposlenja. Nadalje, održivi razvoj turizma označava društvena uravnoteženost i jedinstvenost, tj. turizam koji unaprjeđuje kvalitetu života lokalne zajednice i involviranost zajednice u turističko planiranje i menadžment. Posebno je usmjeren na zaštitu okoliša i kulturne baštine te smanjenje onečišćenja i degradacije okoliša na globalnoj i lokalnoj razini. Turizam je to koji obogaćuje jedinstvenost i raznovrsnost kulturne baštine. 

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Samo na jednom uređaju