Glasnik zaštite bilja 4 2021.

Razni autori

srpanj/kolovoz 2021. godine,

Zadružna štampa, dioničko društvo

92

ISSN 2584-3265

GLASNIK ZAŠTITE BILJA, punih 65 godine prati razvoj poljoprivrede kod nas i u svijetu, te pod istim naslovom izlazi 42 godine. Putem razmjene i citiranja GLASNIK ZAŠTITE BILJA dostupan je čitateljima diljem svijeta. GZB izlazi dvomjesečno - 6 brojeva godišnje.


ZAS-2021-04gzb

Novo

21,54 €

Sadržaj / Content
Travnjaci kao izvor krme
Proizvodnja salate u zaštićenom prostoru
Primjena proizvoda na bazi osnovnih tvari u poljoprivrednoj proizvodnji
Navodnjavanje kukuruza u aktualnim uvjetima rasta prodajne cijene
Tehničke mogućnosti zaštite visokih voćaka
Primjena endofitnih organizama u zaštiti bilja
Pjegavost lista šećerne repe
Učinak sekvencijalne fermentacije s kvascima Lachancea thermotelerans i Torulaspora delbrueckii na kemijski sastav vina ´Malvazija istarska´
Utjecaj mikorize na prirod i kemijski sastav mošta Pinota crnog (Vitis vinifera L.)
Digital evaluation of the leaf wall area of the grapevine (Vitis vinifera cv. Sauvignon) by using LIDAR measuring technology
Pomological and sensory properties of 8 different fig varieties in Croatia
Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Samo na jednom uređaju