Glasnik zaštite bilja 1-2 2022.

Razni autori

siječanj/travanj 2022. godine,

Zadružna štampa, dioničko društvo

348

ISSN 2584-3265

GLASNIK ZAŠTITE BILJA, punih 66 godine prati razvoj poljoprivrede kod nas i u svijetu, te pod istim naslovom izlazi 43 godine. Putem razmjene i citiranja GLASNIK ZAŠTITE BILJA dostupan je čitateljima diljem svijeta. GZB izlazi dvomjesečno - 6 brojeva godišnje.


ZAS-2022-01gzb

Novo

21,54 €

Sadržaj
1. HERBICIDI
1.1. Ariloksifenoksi- propionati
1.2. Cikloheksandioni
1.3. Fenilpirazolini
1.4. Sulfonilurea herbicidi
1.5. Imidazolinoni
1.6.Triazolopirimidini
1.7. Triazoloni
1.8. Triazini
1.9. Triazinoni
1.10. Piridazinoni
1.11. Fenil- karbamati
1.12. Uracili
1.13. Uree
1.14. Benzotiadiazinoni
1.15. Difenileteri
1.16. N- fenilftalimidi
1.17. Fenil eteri
1.18. Triketoni
1.19. Izoksazoli
1.20. Izoksazolidinoni
1.21. Glicini (aminofosfonati)
1.22. Dinitroanilini
1.23. Kloracetamidi
1.24. Acetamidi
1.25. Oksiacetamidi
1.26. Tiokarbamati
1.27. Benzofuran
1.28. Derivati fenoksi-karboksilnih kiselina
1.29. Derivati benzojeve kiseline
1.30. Derivati piridin karboksilne kiseline
1.31. Kinolin karboksilne kiseline
1.32. Različitog kemijskog podrijetla
2. FUNGICIDI
2.1. Acilalanini
2.2. Hidroksi-2-amino-pirimidini
2.3. Toluamidi
2.4. Fenilurea
2.5. Piridinilmetil- benzamidi
2.6. Piridinil etilbenzamid
2.7. Fenil benzamidi
2.8. Piridin karboksamidi
2.9. Metoksi-akrilati (“Strobilurini”)
2.10. Pirazol-karboksamidi
2.11. Metoksi-karbamati (“Strobilurini”)
2.12. Oksimino acetati (“Strobilurini”)
2.13. Oksimino-acetamidi (“Strobilurini”)
2.14. Oksazolidindioni
2.15. Dihidro-dioksiazini
2.16. Cianoimidazoli
2.17. Sulfamoil-triazoli
2.18. Dinitrofenil krotonati
2.19. 2,6-dinitroanilini
2.20. Triazolo-pirimidilamini
2.21. Anilino-pirimidini
2.22. Kinolini
2.23. Fenilpiroli
2.24. Karbamati
2.25. Piperidinil tiazol isoksazolini
2.26. Amidi karboksilne kiseline
2.27. Imidazoli
2.28. Triazoli
2.29. Spiroketalamini
2.30. Piperidini
2.31. Hidroksianilidi
2.32. Ditiokarbamati
2.33. Ftalimidi
2.34. Guanidini
2.35. Kinoni
2.36. Cianoacetamid-oksimi
2.37. Etil fosfonati
2.38. Kinazolinoni
2.39. Benzofenoni
2.40. Benzoilpiridini
2.41. Fenil-acetamidi
2.42. Fungicidi na osnovi bakra (Cu)
2.43. Fungicidi na osnovi sumpora (S)
2.44. Fungicidi na bazi kalija
2.45. Mikrobiološki fungicidi/inokulanti
2.46. Narančino ulje
3. INSEKTICIDI
3.1. Karbamati
3.2. Organofosfati
3.3. Antranilni diamidi
3.4. Sintetski piretroidi
3.5. Neonikotinoidi
3.6. Butenolidi
3.7. Sulfoksamini
3.8. Avermektini
3.9. Spinosini
3.10. Derivati benzoiluree - (Regulatori razvoja insekata)
3.11. Diacilhidrazini
3.12. Keto-enoli
3.13. Insekticidi različitog kemijskog podrijetla
3.14. Mineralna ulja
3.15. Polimeri
3.16. Pripravci za fumigaciju
3.17. Mikrobiološki insekticidi
3.18. Azadiraktin
3.19. Dijatomejska zemlja
3.20. Terpenoid
3.21. Narančino ulje
4. AKARICIDI
5. NEMATOCIDI
6. LIMACIDI
7. KORVIFUGI
8. RODENTICIDI
9. REGULATORI RASTA I FIZIOTROPI
10. OSTALA SREDSTVA
11. OKVAŠIVAČI
12. ATRAKTANTI
Indeks pripravaka
Indeks djelatnih tvari
Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Samo na jednom uređaju