Direktna prodaja

Andrej Mlinšek

Celje, 2017.

Adriatikus Založba d.o.o.

44

978-961-94247-4-2

Strast i hrabrost nadopunjuju se u životu!


ePUB verzija

PDF verzija

ADR-040

Novo

3,80 €

Direktna prodaja
Direktan pristup
Osobine direktne prodaje
Priča o prodavaču hot-doga
Entuzijazam
Dvanaest koraka do uspjeha u direktnoj prodaji
Odugovlačenje kod direktne prodaje
Vrbovanje kadrova
Kultura direktne prodaje
Poduzetnici u direktnoj prodaji
Franšiza direktne prodaje
Adriatikus Group poslovni model info
Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na svim uređajima