Zakon o trgovačkim društvima

Ante VIDOVIĆ, dipl. iur. (pripremio)

Zagreb, srpanj 2019.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

256

Pravnu biblioteku RRIF-a upotpunili smo novim izdanjem "Zakona o trgovačkim društvima - redakcijski pročišćeni tekst", srpanj  2019., koja sadrži:

- prolog za izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima/novele

-  redakcijski pročišćeni tekst Zakona,

- tekst Pravilnika o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu

- kazalo pojmova

RRIF-550

Novo

13,30 €

SADRŽAJ

I. PROLOG ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA /NOVELE(Nar. nov., br. 40/19.)
II. ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA(Redakcijski pročišćeni tekst)
DIO PRVI - ZAJEDNIČKE ODREDBE 
GLAVA I. OPĆE ODREDBE
GLAVA II. TVRTKA
GLAVA III. PREDMET POSLOVANJA I SJEDIŠTE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA
GLAVA IV. ZASTUPANJE
GLAVA V. SUDSKI REGISTAR
DIO DRUGI - DRUŠTVA
GLAVA I. JAVNO TRGOVAČKO DRUŠTVO
GLAVA II. KOMANDITNO DRUŠTVO
GLAVA III. TAJNO DRUŠTVO
GLAVA IV. DIONIČKO DRUŠTVO
GLAVA V. DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
GLAVA VI. POVEZANA DRUŠTVA
GLAVA VII.a PODJELA DRUŠTAVA KAPITALA
GLAVA VIII. PRIJENOS IMOVINE
GLAVA IX. PREOBLIKOVANJE DRUŠTAVA
DIO TREĆI - GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE
DIO ČETVRTI - INOZEMNA TRGOVAČKA DRUŠTVA I INOZEMNA ULAGANJA
GLAVA I. INOZEMNA TRGOVAČKA DRUŠTVA I TRGOVAC POJEDINAC
GLAVA II. INOZEMNA ULAGANJA
DIO PETI - KAZNENE ODREDBE
GLAVA I. UKIDANJE TRGOVAČKOGA DRUŠTVA
GLAVA II. KAZNENA DJELA, PREKRŠAJI I KAZNE REGISTARSKOGA SUDA
DIO ŠESTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
III. PRILOZI
PRILOG 1. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
PRILOG 2. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
PRILOG 3. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
PRILOG 4. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
PRILOG 5. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
PRILOG 6. ZAKONU O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
IV. PRAVILNIK

V. KAZALO POJMOVA

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju