Osnove suvremenog računovodstva

Vinko BELAK, prof.dr.sc., Nenad VUDRIĆ, univ.spec.oec.

Zagreb, 2012

BELAK EXCELLENS d.o.o.

584

978-953-55423-3-9

OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA


BEL-020

Novo

18,63 €

Knjiga Osnove suvremenog računovodstva namijenjena je za prvi i drugi stupanj učenja računovodstva i knjigovodstva na fakultetima, visokim učilištima, veleučilištima i drugim sličnim preddiplomskim ili praktičnim studijima.
Osim toga, knjiga može dobro poslužiti i u profesionalnoj računovodstvenoj praksi jer su u njoj potanko objašnjeni modeli knjiženja i obračuna koji se u praksi najčešće pojavljuju, a posebice u računovodstvu malih i srednjih poduzeća.
Najveći su problemi kod pisanja ove i sličnih knjiga stalne promjene računovodstvenih i poreznih propisa i poreznih stopa, zbog čega neažurirana literatura postaje neprikladnom.
Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju