Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, dr. sc. (uredila)

Zagreb, travanj 2022.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

256

978-953-272-198-0

Računovodstvo, porezi, trgovina, usluge i fiskalizacija
II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

RRIF-650

Novo

31,93 €

Predgovor II. izmijenjenom i dopunjenom izdanju

Novo II. izdanje predstavlja ažurirano i dopunjeno izdanje ovog Priručnika koji je namijenjen svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda na svojim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (dalje: OPG) i onima koji pružaju ugostiteljske usluge na svojim OPG-ovima.  U ovo izdanje uključene su sve aktualne izmjene poreznih i ostalih propisa iz 2022. godine koje se odnose na ovu tematiku. Izmjene poreznih propisa odnose se na smanjenje stopa PDV-a od 1. travnja 2022. godine s 13 % na 5 % za isporuke sadnica i sjemenja, gnojiva i pesticida,  živih životinja,  svježeg ili rashlađenog povrća, mesa i dr. Ostale izmjene odnose se na promjene vezane za obvezno osiguranje poljoprivrednika i članova OPG-a te podmirivanje doprinosa u 2022. godini.

Ovaj Priručnik obuhvaća kompletno poslovanje više skupina OPG-ova: od onih koji nisu porezni obveznici, OPG-ova koji su u sustavu poreza na dohodak (OPG-ova koji se oporezuju paušalno), OPG-ova koji vode poslovne knjige u sustavu poreza na dohodak i koji su obveznici poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV)) do OPG-ova koji su obveznici poreza na dobitak i PDV-a. Zbog toga su aktualnost i značenje ovog Priručnika upravo u tome što su u njemu obuhvaćene sve odrednice koje se odnose na poslovanje različitoga poreznog i računovodstvenog statusa OPG-a.

Skupina autora specijaliziranih za pojedina područja napisala je ovaj Priručnik u kojemu su obuhvaćene teme raspoređene u sedam poglavlja prema tematskim cjelinama, što omogućava lakše praćenje svakoga pojedinog poglavlja, ali i jednostavniji pregled ukupnog i pojedinačnog poslovanja, ovisno o načinu oporezivanja fizičke ili pravne osobe koja obavlja djelatnost u okviru OPG-a.

Prva tri poglavlja obuhvaćaju temeljne odrednice poslovanja u poljoprivrednoj djelatnosti (organizacijske oblike poslovanja, obvezne upisnike te općenito osnovne odrednice poslovanja OPG-a) i poslovanje fizičkih osoba u okviru OPG-a koji nisu porezni obveznici (čiji ukupni godišnji primitak nije veći od 80.500,00 kn). Obrađuje se i poslovanje onih koji su u sustavu poreza na dohodak (paušalno oporezivanje i vođenje poslovnih knjiga) te se daju osnovne odrednice u vezi s obveznim osiguranjem tih fizičkih osoba u sustavu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Četvrto poglavlje obuhvaća oporezivanje poljoprivrednih djelatnosti u sustavu poreza na dobitak. Fizičke osobe, nositelji OPG-a, mogu postati obveznicima poreza na dobitak dragovoljno ili po sili zakona (ako u prethodnom poreznom razdoblju ostvare ukupni primitak veći od 7.500.000,00 kn). Trgovačka društva i druge pravne osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost obveznici su poreza na dobitak isključivo po sili zakona. Obveznici poreza na dobitak obvezni su primjenjivati zahtjeve koje određuju računovodstveni standardi, između ostalih i HSFI 17 – Poljoprivreda, odnosno MRS 41 – Poljoprivreda, ovisno o kategorizaciji poduzetnika. Zbog toga navedeno poglavlje obuhvaća veći broj primjera računovodstvenog praćenja poljoprivredne proizvodnje (višegodišnji nasadi, jednogodišnji nasadi, podizanje osnovnog stada, držanje životinja u tovu i sl.) koji su nastali iz poslovne prakse. Na kraju poglavlja dana su i obrazloženja koja se odnose  na obvezno osiguranje poljoprivrednika u sustavu poreza na dobitak.

Peto poglavlje obuhvaća sve zakonske odrednice koje su vezane za načine prodaje poljoprivrednih proizvoda na tržištu, izdavanje računa, fiskalizaciju, ali i primjenu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Na kraju poglavlja daju se i naputci koji su vezani za označivanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda proizvedenih na OPG-u a stavljaju se na tržište.

U šestom poglavlju obrazlažu se zakonski uvjeti za obavljanje ugostiteljskih i turističkih usluga na OPG-u, daju se objašnjenja koja se odnose na pripremu i usluživanje jela i pića na OPG-u, pružanje usluga smještaja i dr.

U zadnjem poglavlju dan je prikaz zakonskih odredaba i oglednih primjera iz prakse koji su vezani za sklapanje ugovora o radu sa zaposlenicima OPG-a, otkaz ugovora o radu te objašnjenja koja se odnose na zapošljavanje osoba na privremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi, putem vaučera.

Nadamo se da će ovaj ažurirani i dopunjeni Priručnik biti od velike pomoći svima kojima je namijenjen jer će se njime koristiti kao sveobuhvatnim vodičem pri praćenju poljoprivredne proizvodnje i pridonijeti da i ovaj segment poduzetništva ima svoju stručnu literaturu koja pomaže u praksi. 

dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, prof. v. š. i ovl. rač.

Zagreb, travanj 2022. godine

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju