Ambalaža & REGprint 1 2016.

Razni autori

ožujak 2016.

TECTUS, Poslovne usluge i nakladnička djelatnost d.o.o., Zagreb

107

Časopisi Ambalaža & REGprint, broj 1 za ožujak 2016.

TEC-2016-1ar

Novo

75,00 kn

AMBALAŽA - SADRŽAJ
uvodnik editorial
     ONLINE I JOŠ PUNO TOGA...
sadržaj contents
sažeci summary
intervju interview
     GUBITAK I BACANJE HRANE GLOBALNO SE MOGU RIJEŠITI SAMO UKLJUČIVANJEM INDUSTRIJE Global food losses and waste can only be tackled with the help of industry (B. Jablonowski)
svjetska iskustva world experience
     KREIRATI AMBALAŽU OSLUŠKUJUĆI POTROŠAČE Creating packaging according to consumers needs and wants
     INOVACIJE U AMBALAŽI ZA PREHRAMBENE PROIZVODE Innovations in packaging for food products
info svijet info world
info regija info region
info hrvatska croatia
ambalaža u Hrvatskoj packaging in Croatia
     60 GODINA ISTRAGRAFIKE 60 years of Istragrafika (E. Kancelir) 20
     BOJA BOCE I UTJECAJ SVJETLOSTI Color of the bottle and influence of light
ambalaža u regiji packaging in region
     TETRA BRIK® ASEPTIC 250 BASE CRYSTAL – NOVA DIMENZIJA DIZAJNA Tetra Brik® Aseptic 250 Base Crystal - a new dimension of design
     FEST.A CROPAK 2016
dizajn design
     IZAZOVI DIZAJNA AMBALAŽE Challenges in packaging design
tisak na ambalaži printing on packaging
     DIGITALNI TISAK U AMBALAŽNOM SEKTORU Digital printing i n the packaging sector
strojevi; uređaji; oprema machines; devices; equipment
     UVIJEK KORAK ISPRED Always one step ahead
     PREDNOSTI XEIKON DIGITALNE TEHNOLOGIJE The advantages of Xeikon digital technology
ambalaža i okoliš packaging and environment
     CENTRI ZA PONOVNU UPORABU USKORO U HRVATSKOJ Reuse centers coming soon to Croatia
     ZELENO JE IN Green is IN
savjetovanja; sajmovi; izložbe conferences; fairs; exhibitions
     GDJE INOVACIJA STVARA VRIJEDNOST! Where innovation creates value
slikovni rječnik picture dictionary
hrvatska burza otpada Croatian waste market
pregled sajmova i izložbi list of fairs and exhibition

REGprint - SADRŽAJ
Uvodnik / Editorial
     Post Print Festum
Sadržaj / Contents
Sažeci / Summary
Naglasak / Features
     Printfest 2016 – Dani s gospodinom Printom / Printfest 2016 – Days with Mr. Print
     CROprint i REGprint u rukama najboljih / CROprint and REGprint in the hands of the best
     Svakodnevno živimo boutique priču / Every day we live boutique story (S. Cerovski)
     Pregled dobitnika CROprint i REGprint nagrada /CROprint and REGprint winners list
Info svijet / Info World
Info regija / Info Region
Info Hrvatska / Info Croatia
Ulaganja / Investments
     Ups; I did it again!
Svjetska iskustva / World experience
     Prihvaćanje novih tehnologija donosi rast / Acceptance of new technologies brings growth (R. Koenen)
Iz grafičke industrije Hrvatske / From Croatian graphic arts industry
     MIS/ERP sustav za ozbiljne igrače / MIS/ERP system for serious players
Strojevi; uređaji; oprema / Machines; devices; equipment
     Budućnost tiska je digitalna / The future of printing is digital
     Trendove pratimo; ali ih i stvaramo / We follow trends; but also initiate them (B. Zupančić)
     Nenadmašna kvaliteta slike i produktivnost / Unsurpassed image quality and productivity
     Budućnost je u integraciji tehnologija / The future is in the integration of technology (Z. Orlić)
     Digitalni tisak velikih formata / Digital large format printing
     Integracija i automatizacija – ključ za budućnost svake tiskare / Integration and Automatization - the key to the future of every printing house
     Poslovna inteligencija u grafičkoj industriji / Business intelligence in the graphic arts industry
Tisak / Printing
     Neizostavna uloga digitalnog tiska u marketinškom miksu / Indispensable role of digital printing in the marketing mix
     Digitalna revolucija / Digital revolution
Sajmovi; savjetovanja; izložbe / Conferences; fairs; exhibition
     Bezgranična kreativnost u ispisu / Boundless creativity in printing
Prikaz / Review
     Tehničko uređivanje u procesu izrade knjige / Technical editing in the process of book making (I. Zjakić)
     Osnove digitalnog tiska / Basics of digital printing (I. Majnarić)
Pojmovnik / Glossary
Pregled sajmova / List of fairs and exhibitions

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju