Ambalaža & REGprint 3 2016.

Razni autori

rujan 2016.

TECTUS, Poslovne usluge i nakladnička djelatnost d.o.o., Zagreb

107

Časopisi Ambalaža & REGprint, broj 3 za rujan 2016.

TEC-2016-3ar

Novo

75,00 kn

SADRŽAJ

Ambalaža 3 2016.
uvodnik editorial
     AKTIVAN KRAJ GODINE Active end of the year
sadržaj contents
sažeci summary
intervju interview
     IMPLEMENTACIJA NOVIH TEHNOLOGIJA U AMBALAŽI KLJUČ JE RASTA The talking about technologies has stopped; the action has started (E. de Ferrante)
svjetska iskustva world experience
     PLODNO TLO ZA INOVATIVNA AMBALAŽNA RJEŠENJA Fertile ground for innovative packaging solutions
     NOVO DOBA ETIKETA New labels era
ambalaža u hrvatskoj packaging in croatia
     NOVE LINIJE ZA PROŠIRENJE KAPACITETA New lines for further capacity expansion
     NEZAMJENJIVA ULOGA AMBALAŽE The irreplaceable role of packaging
ambalaža u regiji packaging in region
     IZLOŽBA HALJINA “ZAKOPČAJ ME SELTEJPOM” PONOVNO U BEOGRADU Exhibition of dresses “Buttoned-up by Scotch Tape” is back in Belgrade
info svijet info world
info regija info region
info hrvatska info croatia
ambalažni materijali packaging materials
     NA POMOLU JE JESTIVA AMBALAŽA Edible packaging is coming
     PAMETNIJI PRISTUP ŠTEDLJIVOJ AMBALAŽI Smarter approach to economic packaging
     KLJUČ JE U INOVATIVNOSTI Innovation is the key
dizajn design
     SEDAM STRATEGIJA ZA USPJEŠAN PUT DO POTROŠAČA Seven strategies for powerful packaging design
ambalaža i marketing packaging and marketing
     ŠTO POTROŠAČI ŽELE? What do consumers want?
ambalaža i okoliš packaging and environment
     KRUŽNO GOSPODARSTVO PRILIKA ZA EKONOMSKI RAST Cycling economy is an opportunity for economic growth
     STAKLO ŽIVI VJEČNO Glass lives forever
hrvatska burza otpada croatian waste market
slikovni rječnik picture dictionary
savjetovanja, sajmovi, izložbe conferences, fairs, exhibitions
     PAMETNA RJEŠENJA ZA NOVE TRŽIŠNE USPJEHE Smart solutions for new market successes
pregled sajmova i izložbi list of fairs and exhibition

REGprint 3 2016.
Uvodnik / Editorial
     Mr. Print 4.0
Sadržaj / Contents
Sažeci / Summary
Intervju / Interview
   
  Klijenti cijene naš trud i inovativnost / Clients value our effort and innovation (K. Culjak)
Naglasak / Features
     Stroj na kojem se radi najbolja je vrijednost za uloženi novac / Printing machine in use is the best value for money
     Print 4.0. - inteligentno umrežavanje proizvodnje / Print 4.0. - Intelligent production networking
Svjetska iskustva / World experience
     Digitalna transformacija industrijskog tiska / The digital transformation of industrial printing
     Dođite, vrijedi! / Come, it’s worth it!
Info svijet / Info world
Info regija / Info region
Info Hrvatska / Info Croatia
Tisak / Printing
     Beskonačne mogućnosti tiska širokog formata / Endless possibilities for wide format printing
     Strateški pristup svakoj narudžbi / Strategic approach to all jobs
     Bez papira ne znači zeleno / Paperless does not mean green
Ulaganja / Investments
     Rizični kupci i naplata potraživanja naša su briga / Risk customers and debt-recovery are our concern (K. Sanjković)
Strojevi; uređaji; oprema / Machines; devices; equipment
     Veličina je doista sve / Size matters
     Novi imidž Sistrade softvera / New image of Sistrade’s software
     Océ PlotWave – jednostavan; siguran i učinkovit ispis / Océ PlotWave - simple; safe and effective print
Tisak i okoliš / Printing and environment
     Nije riječ samo o podlogama / It’s not just about substrates
Tko je tko u grafičkoj industriji / Who is who in graphic art industry?
Pojmovnik / Glossary
Pregled sajmova / List of fairs and exhibitions

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju