Ambalaža 1 2016.

Razni autori

ožujak 2016.

TECTUS, Poslovne usluge i nakladnička djelatnost d.o.o., Zagreb

50

Časopis Ambalaža - broj 1, ožujak 2016.

Stručni časopis za proizvođače i korisnike ambalaže.

TEC-2016-1a

Novo

50,00 kn

SADRŽAJ
uvodnik editorial
     ONLINE I JOŠ PUNO TOGA...
sadržaj contents
sažeci summary
intervju interview
     GUBITAK I BACANJE HRANE GLOBALNO SE MOGU RIJEŠITI SAMO UKLJUČIVANJEM INDUSTRIJE Global food losses and waste can only be tackled with the help of industry (B. Jablonowski)
svjetska iskustva world experience
     KREIRATI AMBALAŽU OSLUŠKUJUĆI POTROŠAČE Creating packaging according to consumers needs and wants
     INOVACIJE U AMBALAŽI ZA PREHRAMBENE PROIZVODE Innovations in packaging for food products
info svijet info world
info regija info region
info hrvatska croatia
ambalaža u Hrvatskoj packaging in Croatia
     60 GODINA ISTRAGRAFIKE 60 years of Istragrafika (E. Kancelir) 20
     BOJA BOCE I UTJECAJ SVJETLOSTI Color of the bottle and influence of light
ambalaža u regiji packaging in region
     TETRA BRIK® ASEPTIC 250 BASE CRYSTAL – NOVA DIMENZIJA DIZAJNA Tetra Brik® Aseptic 250 Base Crystal - a new dimension of design
     FEST.A CROPAK 2016
dizajn design
     IZAZOVI DIZAJNA AMBALAŽE Challenges in packaging design
tisak na ambalaži printing on packaging
     DIGITALNI TISAK U AMBALAŽNOM SEKTORU Digital printing i n the packaging sector
strojevi; uređaji; oprema machines; devices; equipment
     UVIJEK KORAK ISPRED Always one step ahead
     PREDNOSTI XEIKON DIGITALNE TEHNOLOGIJE The advantages of Xeikon digital technology
ambalaža i okoliš packaging and environment
     CENTRI ZA PONOVNU UPORABU USKORO U HRVATSKOJ Reuse centers coming soon to Croatia
     ZELENO JE IN Green is IN
savjetovanja; sajmovi; izložbe conferences; fairs; exhibitions
     GDJE INOVACIJA STVARA VRIJEDNOST! Where innovation creates value
slikovni rječnik picture dictionary
hrvatska burza otpada Croatian waste market
pregled sajmova i izložbi list of fairs and exhibition

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju