Ambalaža 2 2016.

Razni autori

lipanj 2016.

TECTUS, Poslovne usluge i nakladnička djelatnost d.o.o., Zagreb

62

Časopis Ambalaža - broj 2, lipanj 2016.

Stručni časopis za proizvođače i korisnike ambalaže.

TEC-2016-2a

Novo

50,00 kn

SADŽAJ
uvodnik editorial
     DODANE VRIJEDNOSTI Added values
sadržaj contents
sažeci summary
intervju interview
     PREVENCIJA GUBITAKA I BACANJA HRANE MORA POSTATI DIO NAŠE SVAKODNEVICE Food waste reduction should be a part of day-to-day thinking (S. Glimm)
FEST.A CROPAK 2016
     KLJUČNA ULOGA AMBALAŽE U SMANJENJU GUBITAKA HRANE Key role of packaging in food waste reduction
     CROPAK 2016 – STRUKA I POTROŠAČI NAGRADILI NAJBOLJE CROPAK 2016 – professionals and consumers awarded the best in packaging
     VRHUNSKI SPOJ VINARSTVA I DIZAJNA Exceptional combination of wine making and design (M. Pezer)
     PREGLED DOBITNIKA CROPAK-a CROPAK Winners overview
     PRVI DOMAĆI NOSITELJI PRIZNANJA “SAVE FOOD – DODANA VRIJEDNOST” First local holders of “Save Food – added value” certificates
     REGPAK 2016 – VRHUNSKA RJEŠENJA IZ REGIJE REGPAK 2016 – exceptional solutions from the region
iz svjetske organizacije za ambalažu from world packaging organization
     WORLDSTAR SEDMI PUT U RUKAMA DOBITNIKA CROPAK-a CROPAK winner awarded with WorldStar for the seventh time
info svijet info world
info regija info region
info hrvatska info croatia
ambalaža u hrvatskoj packaging in croatia
     NE PREPOZNATI VAŽNOST ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA ZNAČI IZLOŽITI SE NEPOTREBNIM RIZICIMA Not recognizing importance of market research means exposing to unnecessary risks (M. Plovanić)
ambalaža u regiji packaging in region
     NAGRADA SVJETSKA KLASA – POTVRDA PROIZVODNE IZVRSNOSTI TETRA PAKA World Class award – confirmation of Tetra Pak production excellence
amblažni materijali packaging materials
     INOVATIVNA, ODRŽIVA I EKOLOŠKA RJEŠENJA Innovative, sustainable and ecological solutions
     SAFE CAN SAVE FOOD
ambalaža i okoliš packaging and environment
     STARIJE GENERACIJE SVJESNIJE VAŽNOSTI RECIKLIRANJA Older generations are more aware of the importance of recycling
legislativa legislation
     PRIMJENA NANOKOMPOZITA SAMO UZ JASNU ZAKONSKU REGULATIVE Using nanocomposites only with a clear legal framework
savjetovanja; sajmovi; izložbe conferences; fairs; exhibitions
     NOVI POTICAJ ZA MUDRE INVESTICIJE New incentive for wise investment
hrvatska burza otpada croatian waste market
slikovni rječnik picture dictionary
pregled sajmova i izložbi list of fairs and exhibition

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju