Ambalaža 3 2016.

Razni autori

rujan 2016.

TECTUS, Poslovne usluge i nakladnička djelatnost d.o.o., Zagreb

54

Časopis Ambalaža - broj 3, rujan 2016.

Stručni časopis za proizvođače i korisnike ambalaže.

TEC-2016-3a

Novo

50,00 kn

SADRŽAJ
uvodnik editorial
     AKTIVAN KRAJ GODINE Active end of the year
sadržaj contents
sažeci summary
intervju interview
     IMPLEMENTACIJA NOVIH TEHNOLOGIJA U AMBALAŽI KLJUČ JE RASTA The talking about technologies has stopped; the action has started (E. de Ferrante)
svjetska iskustva world experience
     PLODNO TLO ZA INOVATIVNA AMBALAŽNA RJEŠENJA Fertile ground for innovative packaging solutions
     NOVO DOBA ETIKETA New labels era
ambalaža u hrvatskoj packaging in croatia
     NOVE LINIJE ZA PROŠIRENJE KAPACITETA New lines for further capacity expansion
     NEZAMJENJIVA ULOGA AMBALAŽE The irreplaceable role of packaging
ambalaža u regiji packaging in region
     IZLOŽBA HALJINA “ZAKOPČAJ ME SELTEJPOM” PONOVNO U BEOGRADU Exhibition of dresses “Buttoned-up by Scotch Tape” is back in Belgrade
info svijet info world
info regija info region
info hrvatska info croatia
ambalažni materijali packaging materials
     NA POMOLU JE JESTIVA AMBALAŽA Edible packaging is coming
     PAMETNIJI PRISTUP ŠTEDLJIVOJ AMBALAŽI Smarter approach to economic packaging
     KLJUČ JE U INOVATIVNOSTI Innovation is the key
dizajn design
     SEDAM STRATEGIJA ZA USPJEŠAN PUT DO POTROŠAČA Seven strategies for powerful packaging design
ambalaža i marketing packaging and marketing
     ŠTO POTROŠAČI ŽELE? What do consumers want?
ambalaža i okoliš packaging and environment
     KRUŽNO GOSPODARSTVO PRILIKA ZA EKONOMSKI RAST Cycling economy is an opportunity for economic growth
     STAKLO ŽIVI VJEČNO Glass lives forever
hrvatska burza otpada croatian waste market
slikovni rječnik picture dictionary
savjetovanja, sajmovi, izložbe conferences, fairs, exhibitions
     PAMETNA RJEŠENJA ZA NOVE TRŽIŠNE USPJEHE Smart solutions for new market successes
pregled sajmova i izložbi list of fairs and exhibition

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju