Ambalaža 1 2017.

Razni autori

ožujak 2017.

TECTUS, Poslovne usluge i nakladnička djelatnost d.o.o., Zagreb

48

Časopis Ambalaža - broj 1, ožujak 2017.

Stručni časopis za proizvođače i korisnike ambalaže.

TEC-2017-1a

Novo

50,00 kn

SADRŽAJ
uvodnik editorial
     GLOBALNO I REGIONALNO Global and regional
sadržaj content
sažeci summary
intervju interview
     SAVE FOOD JE VELIKA PRIČA KOJA ĆE SE ZASIGURNO NASTAVITI Save Food is a big story and it will definitely continue (J. Bergmair)
iz Svjetske organizacije za ambalažu from World Packaging Organisation
     DOMAĆA RJEŠENJA NA GLOBALNOJ SAVE FOOD IZLOŽBI Croatian solutions on the global Save Food exhibition
svjetska iskustva wold experience
     REVOLUCIJA ZVANA DIRECT TO SHAPE Revolution called Direct to Shape
     SIGURNA, UČINKOVITA, PAMETNA I ODRŽIVA Safe, efficient, smart and sustainable
     DIGITALIZACIJA INDUSTRIJE SE NASTAVLJA The industry digitalization goes on
info svijet info world
info regija info region
info Hrvatska info Croatia
ambalaža u Hrvatskoj packaging in Croatia
     MURAPLAST BOGATIJI ZA DVIJE NOVE PROIZVODNE LINIJE Muraplast is two new production lines richer
ambalažni materijali packaging materials
     KAD AMBALAŽA I POTROŠAČ KOMUNICIRAJU When packaging and consumer communicate (T. Radusin)
     NITI ZA PONOVNU UPORABU, NITI ZA RECIKLIRANJE Neither reusing, nor recycling
tisak na ambalaži printing packaging
     MAGIČNA PRIVLAČNOST Magical attraction
dizajn design
     SVI PRIČAJU O JEDINSTVENO ANIMIRANOJ ETIKETI Everybody is talking about the uniquely animated label
ambalaža i okoliš packaging and environment
     MANJE AMBALAŽE – VEĆA ODRŽIVOST Less packaging – more sustainability
slikovni rječnik picture dictionary
savjetovanja, sajmovi, izložbe conferences, fairs, exhibitions
     MJESTO POSLOVNIH SUSRETA I NOVIH TEHNOLOGIJA A place for business meetings and new technologies
pregled sajmova i izložbi list of fairs and exhibitions

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju