Ambalaža 3 2017.

Razni autori

rujan 2017.

TECTUS, Poslovne usluge i nakladnička djelatnost d.o.o., Zagreb

54

Časopis Ambalaža - broj 3, rujan 2017.

Stručni časopis za proizvođače i korisnike ambalaže.


TEC-2017-3a

Novo

50,00 kn

SADRŽAJ
uvodnik editorial
     DRUGAČIJI PRISTUP Different approach
sadržaj content
sažeci summary
intervju interview
     MURAPLAST NASTAVLJA S ULAGANJIMA I IDUĆE GODINE MURAPLAST continues with investments next year
naglasak feature
     STANJE GLOBALNOG TRŽIŠTA AMBALAŽE The situation on global packaging market
Iz Svjetske organizacije za ambalažu From World Packaging Organisation
     EDUKACIJA U AFRICI SE NASTAVLJA Education in Africa is continued
info WPO info WPO
info svijet info world
info regija info region
info Hrvatska info Croatia
svjetska iskustva world experience
     DUŽI “ŽIVOT” NA POLICI BEZ ADITIVA Longer shelf life without additives
     PAMETNA AMBALAŽA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI Smart packaging in food industry
     SKALABILNI STROJEVI I SOFTVER KAO ODGOVOR NA SVE ZAHTJEVE FARMACEUTSKE INDUSTRIJE Scalable machine and software are the answer to all pharmaceutical industry’s demands
trendovi packaging trends
     KAKO KREIRATI JEDINSTVENU AMBALAŽU ZA VINA? How to create an unique packaging for wines?
     VODA U BOCI PREOBLIKOVALA JE TRŽIŠTA PIĆA DILJEM SVIJETA Bottle water has reshaped the beverage markets all around the world
ambalažni materijali packaging materials
     POTROŠAČI I NJIHOVA PERCEPCIJA AMBALAŽNIH MATERIJALA Consumers and their perception of packaging material
dizajn design
     TRENDOVI SU JASNI. POTROŠAČKE ŽELJE SU JASNE. SAMO TREBA ZAPOČETI! Trends are clear. Consumers’ wishes are clear. All that it takes is to start!
ambalaža i marketing packaging and marketing
     JESTE LI SPREMNI ZA ONLINE AMBALAŽU? Are you ready for online packaging?
tisak na ambalaži printing on packaging
     BRENDOVI ŽELE MANJE NAKLADE I BRŽI PRISTUP TRŽIŠTU Brands want shorter print runs and faster market approach
     SMANJENJE GUBITAKA HRANE KVALITETNOM AMBALAŽOM Minimising food waste by packaging
slikovni rječnik picture dictionary
savjetovanja, sajmovi, izložbe conferences, fairs, exhibitions
     SAJAM EURASIA PACKAGING Eurasia Packaging Fair
popis sajmova list of fairs and exhibition

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju