Etika poslovanja, skripta

Jure ZOVKO

Zaprešić, 2011.

"> Veleučilište "Baltazar Zaprešić"

78

978-953-7670-65-8

Tema je kojom se bavi autor u ovome udžbeniku – etika poslovanja kao vrsta socijalne etike, koja se bavi aplikacijom moralnih principa, vrednota i normi u poslovanju radi ozbiljenja društva socijalne odgovornosti. Ta načela i norme trebaju se zasnivati na autonomiji ljudskoga uma u svrhu zaštite ljudskoga uma, u svrhu zaštite univerzalnoga dostojanstva ljudske osobe i njezinih temeljnih prava.

BAK-220

Novo

43,81 kn

Tema je kojom se bavi autor u ovome udžbeniku – etika poslovanja kao vrsta socijalne etike, koja se bavi aplikacijom moralnih principa, vrednota i normi u poslovanju radi ozbiljenja društva socijalne odgovornosti. Ta načela i norme trebaju se zasnivati na autonomiji ljudskoga uma u svrhu zaštite ljudskoga uma, u svrhu zaštite univerzalnoga dostojanstva ljudske osobe i njezinih temeljnih prava.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Samo na jednom uređaju