Građenje i nekretnine u prometu

Skupina autora

IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, rujan 2007.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

1096

953-6121-65-4

RRiF-250

Novo

240,00 kn

Ova naklada pripremljena je u skladu s bitnim promjenama koje su nastale s primjenom novog Zakona o prostornom uređenju i građenju (Nar. nov., br. 76/07.), koji je stupio na snagu 1. listopada 2007. Kako u nas građevinarstvo spada u najdinamičnije područje gospodarskog razvoja i rasta, zanimanje za stručnu literaturu tog tipa potvrđuje činjenica da su prethodne tri naklade rasprodane u relativno kratkom roku. Tomu svakako pridonosi i izbor autora i tema koji su svojim prilozima ponudili brojne odgovore na pitanja koja se pojavljuju u vezi s građenjem i prometom nekretnina.
Osim novosti u građenju, gotovo sva ostala poglavlja u priručniku usklađena su s propisima koji su se izmijenili otkako je izašla III. naklada, znatno su dopunjena neka poglavlja, a nekoliko je i potpuno novih. To potvrđuje još veći broj stranica ove naklade.
Tematski gledano, građa ove knjige obuhvaća pravne i ekonomske aspekte građenja, prometa i poslovanja s nekretninama. Na području prava to je područje upravljanja prostorom i pravnim pretpostavkama intervencija u prostoru (primjerice akti na temelju kojih se dopušta građenje, uporaba i legalizacija građevina).  Ugovorni i vlasnički odnosi su drugi bitan dio građenja i prometa nekretnina. Ekonomska područja obuhvaćena su računovodstvenom i poreznom problematikom. Projektiranje, nadzor, zaštita građevina i dr. područja su koja ovaj priručnik ne obrađuje.
Općenito se može kazati da je građenje čin koji izaziva ponos i divljenje, ono ostavlja trag u prostoru, obilježava vrijeme i kulturu stanovanja, označava gospodarsku moć pojedinca, poduzeća ili zajednice te umijeće i sposobnost graditelja. Ako još građenje prati red u prostoru i pravnom prometu, tada iza te “nevidljive ruke” postoje institucije i stručnjaci, zakonodavstvo, znanost i kultura koja je sve to osmislila, uredila i provela. Sva kompleksnost građenja i prometa s nekretninama ne može stati u jedan priručnik i toga smo kao nakladnici potpuno svjesni. Ipak, ovim priručnikom želimo tu problematiku donekle približiti svim sudionicima koji stvaraju i posluju s nekretninama, a objašnjenjima smanjiti nepoznanice koje se u vezi s tim pojavljuju.
Građu ove knjige možemo podijeliti na dva osnovna dijela: na autorske priloge iz pojedinih pravnih i ekonomskih područja građenja ili nekretnina u prometu, i na dio u kojemu se daju izvorni ili pročišćeni zakonski tekstovi koji uređuju građenje, pravne odnose u građenju i prometu nekretnina, poreze i vlasništvo nekretnina.
Komentar Zakona o prostornom uređenju i građenju dan je u I. poglavlju u kojem su objašnjene pravne pretpostavke uvjeta za građenje i legalizaciju građevina. Vlasničko i zemljišno knjižno stanje je pak temelj kako za dobivanje akta o građenju, tako i za promet nekretnine, za iskorištenje nekretnine kao kolaterala pri dobivanju bankarskog kredita, pa na taj način ovi imobilizirani “kapitali” mogu dinamizirati poslovne aktivnosti kako ne bi ostale neiskorištene. Zato se u priručniku opisuje hipoteka i fiducija kao oblik osiguranja vjerovnika te upis nekretnina u zemljišne knjige s primjerima obrazaca.
Problematiku ugovaranja izvođenja radova vrlo je bitno poznavati u pregovorima izvođača ili kooperanta s naručiteljem radova, odnosno investitorom. Stoga se daje mnogo prostora tom važnom segmentu u građenju. Ova naklada po prvi put obuhvaća pravno-ekonomsku problematiku ugovaranja građenja na stranim tržištima prema pravilima FIDIC-a. Ono bez čega se ne može je računovodstveno praćenje, kalkuliranje, porezno postupanje i upravljanje aktivnostima koje omogućuju nekretnine, kao što su najmovi te prijenosi nekretnina pri podjeli (razdvajanju) trgovačkog društva. U ovoj nakladi se objašnjava i problematika stjecanja nekretnina od strane inozemnih pravnih i fizičkih osoba te se daju rješenja za njihovu legalizaciju.
Svim čitateljima i korisnicima priručnika želimo da im pomogne pri rješavanju dvojbi, da im omogući precizan uvid u postupke i radnje koje se moraju napraviti pri građenju ili prometu s nekretninama. Znatno je dopunjen sadržaj u većem broju poglavlja u odnosu na III. nakladu, što bi trebalo ispuniti vaša očekivanja ako ste pribavili i ovu nakladu. U tom je smislu ovaj predgovor samo naznaka o čemu je riječ, a vaš sud će nam biti dragocjen u ocjeni koliko smo u tome uspjeli. Uz zahvalnost svim autorima tekstova koji su omogućili još bogatiji sadržaj ove naklade, korisnicima priručnika želimo da im graditeljski pothvati uspiju i da nemaju problema u njihovu prometanju.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju