Kamate u poslovanju poduzetnika i drugih osoba

Katarina HORVAT JURJEC, mr. sc. (uredila)

Zagreb, 2012.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

234

978-953-272-062-4

S obzirom na to da je problematika kamata vrlo opširna, vjerujemo da će poduzetnici uz pomoć ove knjige donijeti adekvatne poslovne odluke (obračunati ili ne obračunati kamate i u kojoj visini) te ispravno napraviti potrebne obračune i knjiženja u poslovnim knjigama.

RRiF-270

Novo

60,00 kn

U poslovnoj se praksi stalno pojavljuje nedostatak novca u financiranju poslovanja pa poduzetnici – pravne i fizičke osobe (obrtnici, samostalna zanimanja) – zbog održavanja likvidnosti pozajmljuju novac od drugih poduzetnika i građana te se pritom postavljaju razna pitanja kao npr.: tko može kome dati pozajmicu, ima li ograničenja u svotama, mora li se ugovoriti kamata, kakav je porezni položaj ugovorenih i zateznih kamata i kamata na predujmove prema Zakonu o zaštiti potrošača te postoji li najniža ili najviša kamata i tome slično. Upravo je zato namjena ovog priručnika na pristupačan način objasniti problematiku kamata u poslovanju poduzetnika i drugih osoba s pravnog, poreznog i računovodstvenog motrišta.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju