Financijski menadžment

Ljiljana VIDUČIĆ, prof. dr. sc., Sandra PIPUR, dr. sc., Marija ŠIMIĆ ŠARIĆ, dr. sc.

X. izdanje, Zagreb, 2018.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

616

978-953-272-122-5

Pred Vama je deseto izdanje knjige Financijski menadžment. Knjiga se koristi kao udţbenik na prediplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Splitu, te poslijediplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Koristi se i na Odjelu za ekonomiju u Puli Sveuĉilišta u Rijeci, te na Veleuĉilištu Vern u Zagrebu. Knjiga Financijski menadžment je naišla na dobar prijem u znanstvenoj i struĉnoj javnosti, među praktičarima i studentima. Te pohvale i priznanja bile su poticaj da ovo  izdanje dođe u Vaše ruke.

RRiF-500

Novo

180,00 kn

SADRŽAJ
PREDGOVOR DESETOM IZDANJU
DIO I: CILJ POSLOVANJA I TEMELJNI KONCEPTI FINANCIJSKOG MENADŽMENTA
    POGLAVLJE 1. CILJ POSLOVANJA I OBLICI POSLOVNOG ORGANIZIRANJA
    POGLAVLJE 2. KONCEPT VREMENSKE VRIJEDNOSTI NOVCA
    POGLAVLJE 3. RIZIK, POVRAT I MODEL ZA ODREĐIVANJE CIJENE ULOŽENOG KAPITALA (CAPM)
DIO II: FINANCIJSKA TRŽIŠTA I VREDNOVANJE
    POGLAVLJE 4. FINANCIJSKO OKRUŽJE PODUZEĆA
    POGLAVLJE 5. VREDNOVANJE I FINANCIJSKI MENADŽMENT
DIO III: DUGOROČNE FINANCIJSKE ODLUKE
    POGLAVLJE 6. DONOŠENJE ODLUKA O FINANCIRANJU
    POGLAVLJE 7. PROJEKTNO FINANCIRANJE KAO ALTERNATIVA TRADICIONALNOM DUGOROčNOM FINANCIRANJU
DIO IV: STRUKTURA KAPITALA I POLITIKA DIVIDENDI
    POGLAVLJE 8. STRUKTURA KAPITALA
    POGLAVLJE 9. TEORIJE I POLITIKA DIVIDENDI
DIO V: DUGOROČNE INVESTICIJSKE ODLUKE
    POGLAVLJE 10. PLANIRANJE KAPITALNIH ULAGANJA
    POGLAVLJE 11. PROCJENA RIZIKA INVESTICIJSKIH PROJEKATA
DIO VI: KRATKOROČNI I MEĐUNARODNI FINANCIJSKI MENADŽMENT
    POGLAVLJE 12. KRATKOROČNI FINANCIJSKI MENADŽMENT
    POGLAVLJE 13. MEĐUNARODNI FINANCIJSKI MENADŽMENT
DIO VII: FINANCIJSKA ANALIZA I PLANIRANJE
    POGLAVLJE 14. FINANCIJSKA ANALIZA
    POGLAVLJE 15. FINANCIJSKO PLANIRANJE
DIO VIII: FINANCIRANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
    POGLAVLJE 16. TRADICIONALNI OBLICI FINANCIRANJA MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA
    POGLAVLJE 17. FINANCIRANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA RIZIČNIM KAPITALOM
POJMOVNIK
RJEŠENJA ODABRANIH ZADATAKA
KAZALO POJMOVA
POPIS SLIKA
POPIS TABLICA
FINANCIJSKE TABLICE
O AUTORICAMA

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju