Page 3 - Glasnik zaštite bilja 5 2021.
P. 3

glasnik zaštite bilja 65 godine
  Sadržaj / Content
str. page
4
1. STRUČNI RAD – PROFESSIONAL PAPER
Autori: Helena Ereš, Angelina Dujković, Karolina Vrandečić
Bijela trulež na uljaricama White rot on oilseed crops
2. STRUČNI RAD – PROFESSIONAL PAPER
Autori: Nino Rotim, Dragan Jurković, Božo Mustapić
Maslinarstvo na području općine Neum 8 Olive growing in the municipality of Neum
3. STRUČNI RAD – PROFESSIONAL PAPER
Autori: Marija Ravlić, Renata Baličević, Marijana Tucak, Matej Mijić,
Lucija Stanić, Nikolina Stojanović, Vlatka Skokić
Alelopatski potencijal lucerne (Medicago sativa L.) 17 na klijavost sjemena i rast klijanaca povrća
Allelopathic potential of alfalfa (Medicago sativa L.)
on seed germination and seedling growth of vegetables
4. PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION
Autori: Zvjezdana Marković, Martina Milković, Jasminka Karoglan Kontić, Darko Preiner
Usporedba klasičnog i in vitro razmnožavanja vinove loze Comparison of classical and in vitro multiplication of grapevine
5. PRETHODNO PRIOPĆENJE - PRELIMINARY COMMUNICATION
24
Autori: Željko Andabaka, Klara Filaković, Darko Preiner, Domagoj Stupić,
Zvjezdana Marković, Edi Maletić, Iva Šikuten, Jasminka Karoglan Kontić, Petra Štambuk, Ivana Tomaz
Ampelografska evaluacija klonskih kandidata sorte 'Graševina bijela' 34 (Vitis vinifera L.) u uvjetima vinogorja Zagreb
Ampelographic evaluation of clone candidates of grapevine variety Graševina bijela (Vitis vinifera L.) in the vineyards of Zagreb
6.IZVORNI ZNANSTVENI RAD – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER
Autori: Tomislav Plavša, Željko Andabaka, Igor Palčić, Ana Jeromel
Mogućnosti promjene sadržaja etanola i ukupne kiselosti vina korištenjem Saccharomyces cerevisiae kvasaca
Management of ethanol content and total acidity inwines by use of Saccharomyces cerevisiae yeasts
40
2
   1   2   3   4