Page 11 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 11

OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA
 7. Nematerijalna imovina................................................................ 103
7.1. Pojmovno određenje i računovodstveni obuhvat
nematerijalne imovine ............................................................ 103
7.2. Knjiženje nematerijalne imovine ........................................... 107
7.2.1. Priznavanje i knjiženje troškova razvoja kao
nematerijalne imovine ..................................................... 108
7.2.2. Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znakovi i ostala prava................................................................................... 110
8. Dugotrajna materijalna imovina ................................................114
8.1. Pojmovno određenje dugotrajne materijalne imovine..........114
8.2. Stjecanje dugotrajne imovine kupnjom................................. 118
8.2.1. Stjecanje zemljišta kupnjom iz vlastitih sredstava ......... 118
8.2.2. Stjecanje građevinskih objekata kupnjom iz vlastitih sredstava ............................................................................ 120
8.2.2.1. Stjecanje nekretnine sagrađene prije 1. siječnja
1998. kupnjom ............................................................. 121 8.2.2.2. Kupnja novosagrađene građevine sa zemljištem...... 122 8.2.3. Stjecanje postrojenja i opreme iz vlastitih sredstava ..... 123
8.3. Kupnja dugotrajne imovine korištenjem kredita banke ....... 126
8.4. Kupnja dugotrajne imovine od dobavljača uz
uključivanje vlastitih troškova ................................................ 128
8.5. Izrada ili izgradnja dugotrajne imovine u vlastitoj izvedbi .. 130
8.5.1. Izrada opreme u vlastitoj izvedbi..................................... 130
8.5.2. Izgradnja građevinskog objekta u vlastitoj izvedbi ........ 131
8.6. Amortizacija dugotrajne materijalne imovine kao trošak
za računovodstvene i za porezne svrhe.................................. 134
8.6.1. Obračun amortizacije za računovodstvene svrhe .......... 135
8.6.2. Priznavanje troškova amortizacije prema poreznim propisima........................................................................... 140
8.6.3. Povlačenje sredstva dugotrajne materijalne imovine
iz uporabe, otuđenja i isknjižavanje ................................ 146
8.6.3.1. Povlačenje sredstva dugotrajne materijalne
imovine iz uporabe i isknjižavanje ............................ 146 8.6.3.2. Prodaja dugotrajne materijalne imovine .................. 149 8.6.3.2.1. Prodaja nekretnina (zemljišta i građevina) ........... 150 8.6.3.2.2. Prodaja postrojenja i opreme ................................ 151
 IX

   9   10   11   12   13