Page 13 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 13

OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA
 14. Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova i sitnog
inventara (razred 3) ..................................................................... 216
14.1. Uključivanje troškova u trošak zaliha sirovina i
materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara ................... 216
14.2. Obračun troškova nabave zaliha materijala .......................... 218
14.2.1. Knjiženje troškova nabave materijala kad postoji
samo jedan račun (faktura) dobavljača........................... 219
14.2.2. Knjiženje i obračun troškova nabave materijala
kad postoji više računa dobavljača za jednu vrstu
materijala (uporaba računa skupine 30) ......................... 220
14.2.3. Knjiženje i obračun troškova kupnje materijala kad se
zavisnitroškoviraspoređujunaviševrstamaterijala .....222
14.2.4. Knjiženje i obračun troškova materijala kad se
uključuju vlastiti zavisni troškovi..................................... 226
14.2.5. Knjiženja materijala koji se ne skladišti nego se
odmah troši i storniranje neutrošenih količina .............. 228
15. Sirovine i materijal na zalihi (31) ............................................... 230 15.1. Sirovine i materijal u skladištu (310) ...................................... 230
15.1.1. Praćenje stanja i kretanja sirovina i materijala
u skladištu..........................................................................230
15.1.2. Knjiženje viškova i manjkova u skladištu sirovina i materijala ........................................................................... 232
15.2. Materijal u doradi, obradi i manipulaciji (311) ..................... 238
15.2.1. Dorada materijala kod drugog poduzetnika u
tuzemstvu .......................................................................... 238
15.2.2. Dorada materijala u vlastitoj izvedbi............................... 239
16. Zalihe rezervnih dijelova (32) ..................................................... 240
17. Zalihe sitnog inventara (35 i 36) ................................................. 241
18. Obračun utroška zaliha sirovina i materijala, rezervnih
dijelova i sitnog inventara ........................................................... 244
18.1. Tehnike mjerenja troška i metode troška koje se prema
MRS-u 2 i HSFI-ju 10 primjenjuju pri obračunu utroška zaliha......................................................................................... 244
18.2. Metoda standardnog troška kao tehnika mjerenja
troškova zaliha ......................................................................... 245
18.3. Specifična identifikacija pojedinačnih troškova kao
metoda obračuna utroška zaliha ............................................ 247
 XI   11   12   13   14   15