Page 15 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 15

OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA
 22.1.2. Zaduženje robe u veleprodaji po prodajnoj po
prodajnoj cijeni kad je riječ o jednoj vrsti robe i
jednom računu dobavljača............................................... 298
22.1.3. Obračun troškova nabave robe i njegovo knjiženje ....... 299
22.1.4. Uključivanje vlastitih troškova u trošak zaliha robe....... 301
23. Prodaja robe u veleprodaji i razduženje skladišta.................... 303
23.1. Prodaja i razduženje robe u veleprodaji kad sva roba ima
istu nabavnu vrijednost........................................................... 303
23.2. Prodaja i razduženje robe u veleprodaji kad je roba
nabavljena po različitim nabavnim cijenama ....................... 307
23.2.1. Prodaja i razduženje robe u veleprodaji primjenom metode prosječne ponderirane cijene ............................ 307
23.2.2. Knjiženje učinaka promjene prodajne cijene na
zalihama veleprodaje i razduženje primjenom
metode prosječne ponderirane cijene ............................ 313
23.2.3. Prodaja i razduženje robe u veleprodaji primjenom
FIFO metode kad se roba vodi po prodajnoj cijeni ........ 315
24. Računovodstvo trgovine na malo................................................316 25. Prijenos robe sa skladišta u prodavaonicu i obratno ............... 325 26. Rashodi i kriteriji za njihovo priznavanje ................................. 329 26.1. Rashodi koji se odnose na priznavanje prihoda.................... 330
26.1.1. Troškovi prodanih proizvoda kao rashodi u računu
dobiti i gubitka .................................................................. 330
26.1.2. Troškovi realiziranih usluga kao rashodi u računu
dobiti i gubitka .................................................................. 331
26.1.3. Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe kao rashodi u računu dobiti i gubitka .............. 331
26.2. Rashodi neovisni o priznavanju prihoda ............................... 332
27. Prihodi i kriteriji za njihovo priznavanje .................................. 332
28. Razlika prihoda i rashoda financijske godine (790) – bruto
financijski rezultat ....................................................................... 336
29. Financijski rezultat poslovanja, obračun poreza na dobit i
utvrđivanje neto-dobiti ili gubitka ............................................. 338
29.1. Utvrđivanjeiknjiženjeostvarenedobitikadnema
uvećanja ni umanjenja porezne osnovice poreza na dobit ... 338
 XIII   13   14   15   16   17