Page 21 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 21

Slika 1.
Slika 2.
Slika 3.
Slika 4.
Slika 5. Slika 6.
Slika 7. Slika 8.
Slika 9. Slika 10. Slika 11.
Slika 12. Slika 13. Slika 14.
Prikaz neto knjigovodstvene vrijednosti trgovačkog
društva pomoću bilance .......................................................... 32
Prikaz bilance prezaduženoga trgovačkog društva koje
ima imovinu.............................................................................. 33
Prikaz bilance prezaduženoga trgovačkog društva koje
nema imovine ........................................................................... 34
Temeljni model računa dobiti i gubitka................................. 35 XIX
OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA
 POPIS SLIKA
Prikaz stanja imovine i dugova te obračun financijskog rezultata pomoću Imovnika krajem XIX. stoljeća u Hrvatskoj .... 3
Način formiranja i prenošenja podataka u poslovnim knjigama dvostavnog knjigovodstva u XV. stoljeću .................. 5
Shematski prikaz dnevnika iz XV. stoljeća
(rekonstrukcija V. Belak) .............................................................. 6
Primjer izrade „abecedara“ (Rubrica del mastro) koji zamjenjuje računski (kontni) plan ............................................. 7
Konto Salda otvorenih stavki imovine i obveza (Rimanenze) .... 10 Rekonstrukcija bilance iz 1458. prema Kotruljevićevim
opisima ....................................................................................... 10 Funkcioniranje sustava formaliziranog računovodstva........ 16
Korisnici financijskih izvješća i ostalih
računovodstvenih informacija.................................................. 24
Horizontalni prikaz bilance ...................................................... 26 Vertikalni prikaz bilance ......................................................... 26
    19   20   21   22   23