Page 23 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 23

Slika 32.
Slika 33.
Slika 34.
Slika 35.
Slika 36. Slika 37.
Slika 38. Slika 39. Slika 40.
Slika 41. Slika 42. Slika 43. Slika 44. Slika 45. Slika 46. Slika 47. Slika 48. Slika 49. Slika 50.
Slika 51. Slika 52.
Usporedba računa dobiti/gubitka i izvješća o novčanim tijekovima ................................................................................. 55
Primjer izvješća o novčanim tijekovima
– izravna metoda ...................................................................... 61
Primjer izvješća o novčanim tijekovima po neizravnoj metodi ........................................................................................ 62
Način formiranja skupina računa, razreda i
analitičkih računa temeljenih na osnovnom računu........... 65
Pravila knjiženja na kontima u bilanci................................. 67 Matematički obrazac za knjiženje na računima
(kontima)................................................................................... 68
Crveni storno (ručni) i računalni storno ................................ 71
Izračunavanje salda na kontima ........................................... 74
Prijenos salda protekle godine na početni saldo tekuće godine ........................................................................................ 75
Knjigovodstveno koljeno .......................................................... 75 Primjena knjigovodstvenog koljena na konto kartici .......... 76 Konto po pagini ........................................................................ 77 Shematski prikaz konta po foliju............................................ 77 Originalni konto po foliju iz 1875........................................... 77 Stepenasti oblik konta.............................................................. 78 Konto za knjiženje štednih uloga ............................................ 78 Tabelarni oblik konta............................................................... 78 Kombinirani oblik konta ......................................................... 79 Raspored razreda u bilanci
(prema RRiF-ovom računskom planu) .................................. 82
Raspored razreda računskog plana
prema pozicijama računa dobiti/gubitka
(prema RRIF-ovom računskom planu) .................................. 82
Shema knjiženja prijenosnom metodom za potrebe edukacije ................................................................................... 85
OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA
  XXI
   21   22   23   24   25