Page 25 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 25

Tablica 1.
Tablica 2. Tablica 3. Tablica 4. Tablica 5. Tablica 6.
Tablica 7.
Tablica 8. Tablica 9.
Brojevi i naziv MSFI/MRS (revidirani 2007.
s primjenom od 1. siječnja 2010.) .......................................... 18
Nazivi financijskih izvještaja prema novom MRS 1............ 22 Primjeri primitaka i izdataka od operativnih aktivnosti .... 58 Primjeri primitaka i izdataka od investicijskih aktivnosti .... 59 Primjeri primitaka i izdataka od financijskih aktivnosti...... 60 Stope i obveznici plaćanja doprinosa te poreza
na dohodak ........................................................................... 265 Primjer obračuna bruto-plaće od 40.000,00 kn koji
uključuje primjenu svih poreznih stopa. ........................... 265 Primjer obračuna bruto-plaće od 10.000,00 kn ................ 266
Radna tablica za kontinuirani obračun utroška
zaliha po metodi prosječne ponderirane cijene................. 309
OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA
 POPIS TABLICA
Tablica 10. Razlike između poreznih i računovodstvenih propisa
u obračunu amortizacije ................................................... 410
Tablica 11. Obračun amortizacije sredstva ......................................... 411 Tablica 12. Obračun amortizacije sredstva uz primjenu
maksimalno dopuštene stope............................................ 414
 XXIII

   23   24   25   26   27