Page 27 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 27

OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA
 LITERATURA
Belak, V. (2009) Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine, Belak Exce- lens d.o.o., Zagreb
Milačić, K., (prijevod: Kotruljević, B. O urednom vođenju poslovnih knjiga u trgovini – XIII. poglavlje (prema dubrovačkom prijepisu knjige O umijeću trgo- vine iz 1474. godine, koji se sada čuva na Malti)
Mratović, M. Z. (1915) Upute za vogjenje knjiga po savezovom sistemu, Izda- nje zadružnog saveza, Leonova tiskara – Spljet
Orgine della Tenuta dei Libri, autor nečitak, godina izdanja 1876. ili 1877., (Znanstvena biblioteka, pod brojem T6 G51)
Peragallo, E., (1938) Origin and Evolution of Doble Entry Bookkeeping, Ame- rican Institute Publishing Company, Inc., New York
Pervan, I. (2011) Računovodstvo poslovnih spajanja, RRiF, Zagreb
Severinski, R. (1889) Uputa u jednostavno knjigovodstvo za mlade trgovce, Komisionalna naklada Akademske knjižare Lav. Hartmana, Zagreb
Stipetić, V. i Habek, M. (1995) Beno Kotruljević u svjetskoj računovodstvenoj misli, posebni otisak iz časopisa Računovodstvo, Revizija i Financije, Zagreb
Tucci, U. (1990) Benedetto Cotrugli Raguseo: Il libri dell’ arte di mercatura, Venezia
 555   24   25   26   27   28