Page 9 - Osnove suvremenog računovodstva
P. 9

OSNOVE SUVREMENOG RAČUNOVODSTVA
 SADRŽAJ
PREDGOVOR AUTORA ............................................................................. III POPIS SLIKA............................................................................................XIX POPIS TABLICA....................................................................................XXIII
I. DIO: POJAM, SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNOVODSTVA .................... 1 1. Uvod................................................................................................... 1
1.1. Pojmovno određenje računovodstva.......................................... 1
1.2. Povijesni razvoj knjigovodstvenih sustava na kojima se temelje današnji računovodstveni sustavi................................. 2
1.3. Računovodstveni sustavi u Hrvatskoj ...................................... 12
2. Funkcioniranje računovodstvenog sustava, njegovo
uređenje i informacije koje treba osigurati................................. 14
2.1. Osnovni model funkcioniranja računovodstvenog sustava ... 14
2.2. Računovodstvena načela........................................................... 17
2.3. Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI) ... 18
2.4. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (HSFI) ............. 20
2.5. Računovodstvene politike ......................................................... 21
2.6. Temeljni financijski izvještaji prema HSFI-u........................... 21
2.7. Financijski izvještaji i računovodstveni standardi nakon revizije MRS 1 i djelomične revizije ostalih MSFI/MRS .......... 22
2.8. Korisnici financijskih izvješća i ostalih računovodstvenih informacija ................................................................................. 23
3. Ekonomski financijski model trgovačkog društva: prikaz pomoću bilance, računa dobiti/gubitka i novčanih tijekova .... 25
3.1. Bilanca kao osnovica ekonomsko-financijskog modela trgovačkog društva..................................................................... 25
3.1.1. Prikaz imovine i izvora imovine trgovačkog društva pomoću bilance................................................................... 25
 VII


   7   8   9   10   11