Page 5 - MESO 3 2019.
P. 5

„Prvi put u deset godi- na zaustavljen je uvoz: ukupni uvoz goveđeg mesa lani je rastao dva posto, a svježeg goveđeg mesa jedan posto, za što se slobodno može reći da je stagnacija. Istovremeno je prodaja naše Hrvatske junetine Udruge baby beef rasla i do 25 posto u pojedinim trgovačkim lancima. Budući da Udruga čini 90 posto proizvodnje junetine u zemlji, usudim se reći da smo i mi pridonijeli promjeni trenda. Uvjeren sam kako će taj trend još više ići u našu korist jer smo u ovu godinu dana dobili više od 50 novih članica i povećava- mo proizvodnju. Sve to ulijeva nam optimizam“, tvrdi Darko Celovec, predsjednik Udruge Baby Beef.
Hrvatska junetina je u prvoj godini ušla u sedam veli- kih trgovačkih lanaca, netom je potpisan ugovor s Tommyjem. Najveći rast prodaje mesa bilje- ži KTC (25 posto), ali značajno rastu pridonose i mesnice gdje se opskrbljuje sve veći broj
kupaca. Inače, dosad je potpi- sano 29 partnerskih ugovora o korištenju branda. Partneri koji mogu koristiti brand su trgovački lanci, mesnice i ugostitelji.
„Mislim da ovi naši re- zultati dokazuju kako hrvatski kupci traže domaći proizvod.
      godina XXI (2019) | svibanj-lipanj | broj 3. | MESO 213
  AKTUALNO

   3   4   5   6   7