Page 12 - PiP_katalog
P. 12

Ante Ciliga
Jasenovac / Ljudi pred licem smrti Uspomene iz logora
Str. 216, 14 x 20 cm, 95 kn, M
Prvo samostalno izdanje logorskih sjećanja
koja su u vrijeme Jugoslavije mogla biti objav-
ljena samo izvan dosega represivnog aparata te
države. Ona se nisu podudarala sa službenom
i jedino dopuštenom slikom Jasenovca i to je bio dovoljan razlog da ih se otjera u ilegalu ili za granicu. Za novinara i književnika Antu Ciligu (Šegotići, Istra, 1898. – Zagreb, 1992.) ništa novo, jer je od prvog dana svog javnog djelovanja živio kao sumnjivo lice koje su proganjale i zatvarale policije gotovo svih država u kojima se zatekao. O strašnim danima u jasenovačkom logoru napisao je sjećanja i uvrstio ih u svoju veliku memoarsku knjigu Sam kroz Europu u ratu (Rim, 1978.), u šesto poglavlje pod naslovom Jasenovac: ljudi pred licem smrti, koje se sada prvi put objavljuje kao zasebna knjiga.
Milko Riffer
Grad mrtvih /
Jasenovac 1943
Pretisak izdanja iz 1946. s cenzuriranim poglavljem Str. 320, 14 x 20 cm, 120 kn, I, M
Ova knjiga ekonomista Milka Riffera (Osijek,
ISBN 978-953-6308-89-7
1908. – Aigen, Austrija, 1972.), koji je u Jase- novcu bio zatočen od 15. X. 1942. do 15. X. 1943., izašla je u Zagrebu neposredno nakon rata. U velikoj nakladi, ali okljaštrena cenzurom (glavni je cenzor bio jasenovački logoraš!), bez gotovo ikakva odjeka. Prešućena je vjerojatno iz istih razloga iz kojih je cenzurirana: Rifferova slika logora, premda jezovita, nije se poklapala sa službeno nametanom. Ovome pretisku dodan je opsežan predgovor o ličnosti autora i sudbini knjige iz pera povjesničara dr. Željka Holjevca, a u dodatku se objavljuje ne samo cenzurirano poglavlje o izvedbi logoraške operete „Raj na oceanu” u dvije slike, nego i mnoštvo ilustracija iz autorove ostavštine. Mala su senzacija preslici posebnih službenih dopisnica što ih je autor
slao iz logora i što su ih njemu slali članovi obitelji iz Zagreba.
12
ISBN 978-953-6308-90-3


   10   11   12   13   14