Page 19 - PiP_katalog
P. 19

Hrvoje Matković
Povijest NDH
Drugo, prošireno izdanje s koloriranim prilogom
Str. 336 (+12 u boji), 14 x 20 cm, 160 kn, I, T
Sažeti pregled pretpovijesti, nastanka, orga-
nizacije, djelovanja i sloma ustaške hrvatske
države u doba Drugog svjetskog rata, od 1941.
do 1945. Zasniva se na činjenicama i otvore-
nim očima. Obilježje su joj dokazi, znanstveni
pristup i staloženost, a daleko je od proizvoljnosti, nervoze i misti kacije. Napisana je bez mržnje, bez veličanja, ali sa strašću istraživača i savješću učitelja. Ne robuje predrasudama, ništa ne uzima zdravo za gotovo i ne klanja se ni pred kakvim posvećenim slikama. Nije ni komunistička, ni ustaška, nego istinita. Služi se faktima, a ne etiketama.
Riječ je o vrlo zanimljivom i informativnom štivu, primjerenome studentima povijesti, hrvatskih studija, politologije, prava i drugih društvenih znanosti. Korisna će biti i svima onima koji se bave politikom, a i običnom čitatelju, da shvati logiku suvremenih političkih procesa.
Davor Gjenero, Slobodna Dalmacija
Hrvoje Matković
ISBN 953-6308-39-8
ISBN 953-6308-46-0
Povijest Jugoslavije
Drugo, dopunjeno izdanje Str. 444, 14 x 20 cm, 160 kn, I, T
Prva cjelovita povijest jugoslavenske države, kraljevske i komunističke, od njezina osnutka 1918. do kraha 1991. Ukratko i o događajima
do samog ukidanja jugoslavenskih ostataka 2003.
Što su Hrvati dobili a što izgubili u državi koju su sami stvorili, a iz koje 70 godina nisu mogli izaći? Sve bitno o jugoslavenskim idejama i ujediniteljskim programima, detaljno o političkim i društvenim snagama koje su Jugoslaviju držale na okupu i razlozima koji su doveli do njezina raspada. Osnovno o političkom, gospodarskom i kulturnoprosvjetnom životu. Fotogra je događaja i ličnosti, novinske karikature, poštanske marke, novac, faksimili dokumenata... Drugo, ispravljeno i dopunjeno izdanje usklađeno s novim historiografskim spoznajama i novodostu- pnom arhivskom građom, a dodane su mu i nove ilustracije.
Zanimljivo i intrigantno štivo s puno podataka, bogato i lijepo opremljena (knjiga) s mnoštvom fotografija.
Branka Pavić-Blažetin, Hrvatski glasnik, Mađarska
19


   17   18   19   20   21