Page 20 - PiP_katalog
P. 20

ISBN 953-6308-56-8
Dubravko Jelčić
Povijest hrvatske
književnosti
Drugo, znatno prošireno izdanje
Str. 692, 14 x 20 cm, 250 kn, I, T
U knjizi akademika Dubravka Jelčića (Požega, 1930.) kritički je prikazana povijest hrvatske književnosti od početka do danas, od tekstova iz doba Baščanske ploče do pisaca iz 21. sto-
ljeća. Opisana su i ocijenjena sva relevantna književna zbivanja, stvaraoci i djela. Povijest je i bogato ilustrirana portretima pisaca i drugim ilustra- cijama, a pridodane su joj i detaljne sinkronijske tablice povijesnih i književnih događaja u Hrvatskoj i svijetu (autor dr. sc.Ivica Matičević). Riječ je o knjizi koja mijenja pogled na hrvatsku književnost, a napisana je na tragu Kombola i Barca, na osnovi autorovih istraživanja i rezultata suvremene kroatistike. Od prvog do drugog izdanja knjiga je sa 436 stranica narasla na 692! Proširena su sva poglavlja, a najviše ona u kojima se obrađuje suvremena književnost. Kazalo je imena udvostručeno! Objavljena je u Italiji na talijanskom i u Meksiku na španjolskom jeziku.
Hrvoje Matković Drago Trumbetaš
Mala ilustrirana hrvatska povijest
Str. 368, 14 x 20 cm, 150 kn, I, T
Nemate vremena i živaca za čitanje opsežnih
povijesnih sinteza – ako je tako, ovo je knjiga za
vas! ‘Mala ilustrirana hrvatska povijest’ riječju
i crtežom daje sažet prikaz svih najvažnijih
događaja, kretanja, ličnosti iz prošlosti Hrvata
i njihove države. Obavijesti su kratke, ali pouzdane, i obuhvaćaju sve najvažnije iz povijesti života u Hrvatskoj, kao i života na njezinu tlu prije nastanka Hrvatske. Autor teksta je ugledni historiograf prof. dr. sc. Hrvoje Matković , a ilustrator i gra čki urednik je slikar međunarodne reputacije Drago Trumbetaš (r. 1938. u Velikoj Mlaki kraj Zagreba, u. 2018. u Velikoj Gorici).
Iako znanstveno utemeljena, čita se poput stripa. Namijenjena je u prvom redu najširem krugu čitatelja u domovini i svijetu, a posebno bismo je mogli preporučiti djeci i omladini školskoga uzrasta.
Željko Holjevac, Matica 20
ISBN 953-6308-16-9


   18   19   20   21   22