Page 27 - PiP_katalog
P. 27

PRVI SVJETSKI RAT
Dvostrani leksikon / Hrvatski i srpski pogled
Str. 448, 14 x 20 cm, 190 kn, I, T
Ovaj je leksikon sačinjen prema svim pravilima leksikografske struke, no s jednom posebnosti koja ga razlikuje ne samo od sličnih tematskih leksi- kona, nego i od ustaljene leksikograf- ske prakse. Ima jednu temu, ali dvije strane, odnosno, u tehničko-gra č- kom smislu, dva stupca. U svakom su stupcu usporedo obrađena 233 pojma o Prvom svjetskom ratu, s osobitim obzirom na ratna događanja u sred- njoj i jugoistočnoj Europi. Ali 233 ista pojma! Osvijetljena s dvaju motrišta: hrvatskog i srpskog, u Zagrebu i Beo- gradu, u Srbiji i Hrvatskoj.
Namjera mu je da rehabilitira razlike
u pogledu na isto, a onda, ujedno, da
i sličnosti učini uvjerljivijima, manje
neiskrenima. To je prvi cilj, ali ne i jedini, a među inima je i onaj da se čitatelja obavijesti o glavnim ratnim zbivanjima i ličnostima, tako da ni u jednom trenutku ne zaboravi da su uvijek postojale najmanje dvije suko- bljene strane koje su se međusobno brutalno uništavale i da linija istine ne slijedi ni liniju fronte, ni logiku nametnutu pobjedom ili porazom. Nije istina kad svi o Sarajevskom atentatu 1914. misle isto ili slično, nego je istina kad se precizno, dokumentirano, metodički sustavno, odgovorno i točno kaže što tko (i zašto) misli o Sarajevskom aten- tatu. Sličnosti, podudarnosti, slaganje i ine himere nisu nikakvi dokazi. Dapače, bez uočavanja razlike ne samo da nema slike jasne, nego nema nikakve. To je, ukratko, i polazište ovog Dvostranog leksikona. Autori su mu, njih 17, uglavnom mlađi povjesničari iz Hrvatske i Srbije. Urednik je hrvatske redakcije prof. dr. sc. Željko Holjevac iz Zagreba, a srpske dr. sc. Nebojša Jovanović iz Beograda. Autor zamisli o 2leksikonu i njegov gl. urednik je Josip Pavičić.
Budak i Stepinac u srpskoj i hrvatskoj verziji povijesti
Denis Derk, Večernji list
ISBN 978-953-7949-03-7
27


   25   26   27   28   29