Page 29 - PiP_katalog
P. 29

Jera Vodušek Starič
Kako su komunisti osvojili vlast 1944.–1946.
Str. 500, 14 x 20 cm, 250 kn, T
Knjiga slovenske znanstvenice dr. sc. Jere Vudušek
Starič jasno ističe ciljeve jugoslavenskih komunista
i kako su ti ciljevi realizirani na kraju II. svjet. rata, kada su revolucio- narnim terorom osvojili vlast. Prema „klasnom neprijatelju” i političkim protivnicima nisu imali obzira. Sve metode bile su dopuštene, a zasnivale su se na revolucionarnoj pragmatici prema kojoj neprijatelj nije čovjek, osoba, netko tko ima pravo na život, nego jedino i samo smetnja koju valja e kasno i trajno eliminirati. Ideologija stalne „klasne borbe” bila je za jugoslavenske komuniste samo pokriće za progon, „preodgoj” i smrt. O tome autorica piše na uzbudljiv, na izvornim dokumentima iz domaćih i stranih arhiva zasnovan način, jezikom znanosti i argumenata. Sa slovenskog preveo Živko Gruden.
Pozadina revolucije.
A. Puhar, Delo
Porazna slika titoizma i komunizma.
Zoran Vukman, Hrvatsko slovo
Žarko Petan
ISBN 953-6308-64-9
ISBN 953-6308-66-5
Veseli diktator
Nepoznata biografija Josipa Broza Tita
Str. 120, 14 x 20 cm, 120 kn, T
Nema nedužnih diktatora, iza svih se vuku krvavi tragovi, ali ih ima mrzovoljnih, kakvi su bili Hitler ili Staljin, i veselih – takav je bio Broz. Marksizam
je taj lukavac prepustio Bakariću, radničku klasu Kardeljevim refor- mama, prave i izmišljene neprijatelje Rankoviću, a sebi je uzeo sve u čemu se moglo uživati: žene, bogatstvo i moć. Vladao je kao bog i živio bogovski. Veseli diktator je zabavna, ali ne i neozbiljna knjiga. To je Titova biogra ja zasnovana na podacima koji su u Brozovoj Jugoslaviji bili prešućivani. Bečki Kurier je za nju napisao da je „zlobna, puna humora i oštrine”, dok je Pforzheimer Zeitung dodao da se Petan latio tabua i satro ga. Za hrvatsko je izdanje dopunjena novim otkrićima.
Ovaj mali izdavački biser ima samo stotinjak stranica i, kad ga počnete čitati, nećete ga ispustiti iz ruku do kraja, osim ako vam ga ne otmu Mesić i Fumić.
Milan Ivkošić, Večernji list
29


   27   28   29   30   31