Page 31 - PiP_katalog
P. 31

Krešimir Nemec
Antologija hrvatske novele
Str. 592, 14 x 20 cm, 160 kn, T
Najbolje od najboljeg iz hrvatske novelistike:
42 novele od isto toliko autora. Od razdoblja
realizma: Janko Jurković, „Pavao Čuturić”;
Augut Šenoa, „Karan l s pjesnikovog groba”;
Ksaver Šandor Gjalski, „Na Badnjak”; hrvat-
ske moderne: A. G. Matoš, „Balkon”; Milan
Begović, „Kvartet”; do suvremene literature: Pavao Pavličić, „Dobri duh Zagreba”; Goran Tribuson, „Novinska smrt Ladislava Hanaka”; Zoran Ferić, „Potrči doktora”. Štivo u kojem se uživa, knjiga koja valorizira hrvatsko književno naslijeđe.
Antologija okuplja velik broj priča koje u sebi nose potencijal budućih filmskih hitova. Ona je idealni udžbenik za filmske i TV meštre.
Miroslava Vučić, Tjednik
Nemec je donio dosad najcjelovitji uvid u hrvatsku novelističku
produkciju.
Sanjin Ivandić, Novi list
Antologija
hrvatskog haiku
pjesništva
Str. 400, 10 x 14 cm, 95 kn, T
Prvi antologijski izbor hrvatske haiku poezije: 80 pjesnika, više od 1100 pjesama. Škola haiku pjesništva. Hrvatsko pjesništvo izlazećeg sunca!
Vladimir Devidé
ISBN 953-6308-07-X
ISBN 953-6308-94-0
Noćna svjetlost nepomičan žoharčić u čaju
Tonči Petrasov Marović
Ležim na klupi pokriven vjetrom. Dubravko Ivančan
31


   29   30   31   32   33