Page 32 - PiP_katalog
P. 32

ISBN 953-6308-25-8
Josip Pavičić
Ispod jezika
Str. 360, 14 x 20 cm, 160 kn, T
Sedamdeset jedan komentar u kojima se sa sociolingvističkog i kulturološkog stajališta razmatra hrvatski jezični sustav u doba velikih društvenih promjena. Komunizam je na kraju, socijalistička je Jugoslavija pred raspadom, Hrvatska se bori i postaje neo- visna država. Kako te promjene utječu na jezik, posebice na one njegove slojeve koje je najviše obilježilo stoljetno jednačenje po
srpskosti i najdublje pogodio socijalistički novogovor? Što se s hrvat- skim jezikom događa u slobodi i što se sve, ponajprije o društvu, može pročitati iz promjena u jezičnim strukturama?
Knjiga Ispod jezika svojevrsna je kronika zbivanja na području kojim se hrvatski jezikoslovci najmanje bave, a to je područje upotrebe jezika. Primjere autor uzima iz svakodnevnog jezičnog života, najviše iz govora javnih medija i politike. Knjigom autor nastavlja svoja dugogodišnja istraživanja pozadine jezičnih a onda i društvenih mijena, na tragu svoje poznate knjige o upali jezika u socijalizmu – Novogovor (Zagreb, 1982.).
Pavičićevi su jezični komentari pouzdano svjedočanstvo o ishodu toga upornoga nastojanja hrvatskoga naroda da, usporedo s državnim osamostaljenjem, izbori i pravo da vlastiti jezik zove svojim imenom i služi se njime po svojoj volji.
Mirjana Jurišić, Večernji list
Mali pomaci u jezičnoj porabi signali su velikih pomaka u društvenoj (političkoj) zbiljnosti. To bi bila temeljna Pavičićeva teorijska zasada, na kojoj on gradi zaključke glede niza pojedinosti što ih uočava kao „jezične podatke”, da bi ih proveo kroz sveobuhvatno područje funkcioniranja javnog života u (sad već državi) Hrvatskoj.
Ante Stamać, Vijenac
Ispod jezika zanimljivo je, lako čitljivo štivo, namijenjeno svima koji razmišljaju o jeziku i žele ga proniknuti.... knjigu valja prihvatiti i kao poticajno polazište za buduća jezikoslovna istraživanja i sinteze.
S. Mostarkić, Jezik
Četiri petine hrvatskih publicista može tek sanjati o
samosvojnosti i kakvoći Pavičićeva rukopisa....
Antun Pavešković, Hrvatsko slovo
32


   30   31   32   33   34