Page 38 - PiP_katalog
P. 38

Milan Ferković
Klinička akupunktura
Str. 244, 17,5 x 24 cm, 190 kn, I, T
Dr. sc. Milan Ferković (1926.–2012.), sveu- čilišni profesor i dogogodišnji predstojnik Neuropsihijatrije u bolnici na Sv. Duhu u Zagrebu, priznati je hrvatski autoritet za terapijske tehnike zasnovane na tradicionalnoj kineskoj medicini.
ISBN 953-6308-23-1
Klinička akupunktura je priručnik iz teorije i prakse tradicionalne kine- ske medicine, u kojem se na pristupačan način sintetiziraju i proširuju teorijske, a osobito praktičke spoznaje iznesene u brojnim stručnim radovima prof. dr. sc. Milana Ferkovića. Namijenjen je studentima medicine, liječnicima, a među njima ponajprije onima koji i sami prak- ticiraju akupunkturu. Pisan je „jasnim i čitkim stilom”, pa je dostupan i široj publici zainteresiranoj ne samo za tradicionalnu kinesku medicinu, nego i, uopće, za staru kinesku kulturu. Bogato je ilustriran preglednim crtežima ljudskog tijela sa svim akupunkturnim točkama, što bitno pridonosi njegovoj praktičnoj vrijednosti.
ISBN 953-6308-47-9
Milan Ferković
Kineska mikoromasaža
Str. 180, 10 x 14 cm, 120 kn, I, T
Nakon Kliničke akupunkture, dr. Ferković napi- sao je i priručnik o srodnoj disciplini drevne kineske medicine, akupresuri ili mirkomasaži. U njemu se na stručno zasnovan, ali i pri- stupačan način objašnjavaju osnovne tehnike
liječenja s pomoću mirkomasaže. Namijenjen je liječnicima koji se već bave akupunkturom, onima koji svoj rad žele unaprijediti novom teh- nikom, a ponajprije širokom krugu viših i srednjih  zioterapeuta koji u svom svakodnevnom radu žele primjenjivati staro umijeće mikromasaže. To je prva takva knjiga na hrvatskom jeziku. Sve akupresurne točke detaljno su prikazane na preglednim crtežima pojedinih dijelova tijela
38


   36   37   38   39   40