Page 39 - PiP_katalog
P. 39

Pavao Pavličić
Barokni pakao
Rasprave iz hrvatske književnosti
Str. 396, 14 x 20 cm, 90 kn, T
Zbirka književno-znanstvenih rasprava o
piscima, djelima i fenomenima iz hrvatske
književnosti. U njima autor, akademik Pavao
Pavličić (Vukovar, 1946.), dugogodišnji pro-
fesor na zagrebačkoj Komparatistici i jedan od najčitanijih hrvatskih romanopisaca, prati povijest naše književnosti od renesanse do 20. st.
ISBN 953-6308-29-0
ISBN 953-6308-17-7
Milivoj Solar
Granice znanosti o književnosti Izabrani ogledi
Str. 316, 14 x 20 cm, 150 kn, M
Izbor od 16 književno-znanstvenih ogleda akademika Milivoja Solara (Koprivnica, 1936.), cijenjenog teoretičara i dugogodiš- njeg profesora komparativne književnosti
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dio tekstova pripada počecima Solarovih teorijsko-književnih promišljanja i dobro su poznati svakom proučavatelju književnosti (Smrt Sancha Panze, Istina književnosti, Filozo ja i roman, Roman i mitologija...), a dio se njih prvi put objavljuju u koricama knjige (Postmodernizam i mit, Od Emme Bovary do Emme Zunz, Horizont i svrha  lozo je književnosti...).
Erich Prunč
Posljedice prevođenja Priručnik za prevoditelje Str. 196, 14 x 20 cm, 95 kn, M
Stručna knjiga austrijskog profesora teorije
prevođenja o pogreškama u prevođenju s
hrvatskog na njemački jezik, poglavito o bespu- ćimanjemačkogprijevodapovijesno- lozofske ISBN953-6308-85-1 rasprave Bespuća Franje Tuđmana.
39


   37   38   39   40   41