Page 44 - PiP_katalog
P. 44

NASLOV
CIJENA
KOM
NDH u Beogradu
150,00 kn
Parapsihologija i spiritizam
95,00 kn
Petoprosinačka pobuna
160,00 kn
Petrinjska 18
350,00 kn
Pisma Ivani
95,00 kn
Ponedjeljak ujutro
220,00 kn
Posljedice prevođenja
95,00 kn
Povijest Hrvatske
250,00 kn
Povijest hrvatske književnosti
250,00 kn
Povijest jednog povjesničara
120,00 kn
Prvi svjetski rat/Dvostrani leksikon
190,00 kn
Povijest Jugoslavije
160,00 kn
Povijest NDH
160,00 kn
Presvijetli i Rabin
160,00 kn
Radni logor Jasenovac
130,00 kn
Ratni zarisi
95,00 kn
Roman o romanu Fukara
90,00 kn
Soba-roba-osoba
130,00 kn
Ste čuli?
80,00 kn
Stjepan Đureković
150,00 kn
Suvremeni hrvatski gra ti
95,00 kn
Što sam rekao o Bosni?
95,00 kn
Tajna stigmatizacije
130,00 kn
Tito na Golom otoku
130,00 kn
Tomislav II.
160,00 kn
Tragedija kao navika
130,00 kn
U mučilištu-paklu, Jasenovac
120,00 kn
Ustaški put u socijalizam
190,00 kn
Veseli diktator
120,00 kn
Zagrebački trgovi
95,00 kn
Zastave/ Flags
95,00 kn
Zbogom mucanje
150,00 kn
Ime i prezime (naziv) naručitelja i adresa:
Narudžbenicu izrezati i poslati na adresu:
Naklada Pavičić d.o.o. Ul. Sv. Mateja 81 10010 Zagreb
Katalog izdala Naklada Pavičić, Zagreb, u studenom 2018. Grafičko-tehnička priprema: Mario Jurjević i Laserplus d.o.o.


   40   41   42   43   44