Page 5 - PiP_katalog
P. 5

Dubravko Habek
Bijela kuga Roman
Str. 336, 12 x 20 cm, 120 kn, M
Dubravko Habek (Bjelovar, 1965.) liječnik je,
specijalist za porodništvo i ginekologiju, prima-
rijus, znanstveni savjetnik, sveučilišni profesor.
Doktorirao je dva puta, prvi put iz medicine, a
drugi put iz povijesti. Radeći na drugom dok-
toratu, dobro je upoznao i povijest primaljske
službe u bjelovarskom kraju i samom Bjelovaru u doba razvojačenja Vojne krajine i godinama Prvog svjetskog rata i došao do dragocjene građe, za medicinu, ali i za književnost. Na osnovi te građe, s nesum- njivim darom za pripovijedanje, napisao je vrlo dobar roman o sudbini primalje koja na kraju XIX. st. stiže iz Klagenfurta u zabitno bilogorsko selo Veliku Ciglenicu (koje u mnogočemu podsjeća na Krležin Vučjak).
ISBN 978-953-6308-92-7
Ana Došen
Istarska učiteljica Uspomene iz Zone B
Str. 256, 14 x 20 cm, 110 kn, M
Romansirana biogra ja Ane Došen koja je rođena 1. I. 1920. u Krnjeuši u bosanskom Pounju, a završila je učiteljsku školu, gimna- ziju i  lozo ju. Godine 1945. zaposlila se u
Istri i radila u hrvatskim školama po zabačenim selima na Bujštini kao narodna učiteljica, dok je taj dio Istre bio u sastavu državnog provizorija Slobodnog Teritorija Trsta, odnosno njegove (jugoslavenske) Zone B. U Zoni B bila je i školska inspektorica, a zatim profesorica u školama i na pedagoškim akademijama u Puli i Zagrebu.
Sunčana Škrinjarić
Ispit zrelosti
Nastavak romana Ulica predaka
Str. 156, 14 x 20 cm, 120 kn, T
Odmjereno, sfumatozno sjećanje na jedno vrijeme, na njegova siromaštva, na neispravive posljedice svakoga rata, svake revolucije.
Željko Kliment, Vjesnik
ISBN 953-6308-34-7
ISBN 978-953-7949-01-3
5


   3   4   5   6   7