Glasnik zaštite bilja 1-2 2018.

Razni autori

siječanj/travanj 2018. godine,

Zadružna štampa, dioničko društvo

324

ISSN 0350-9664

Broj 1-2 (siječanj/travanj) za 2018. godinu.

GLASNIK ZAŠTITE BILJA, pune 62 godine prati razvoj poljoprivrede kod nas i u svijetu, te pod istim naslovom izlazi 41 godinu. Putem razmjene i citiranja GLASNIK ZAŠTITE BILJA dostupan je citateljima diljem svijeta. GZB izlazi dvomjesecno - 6 brojeva godišnje.


ZAS-2018-01-02gzb

Novo

140,00 kn

Sadržaj
Impresum
1. HERBICIDI
     1.1. Ariloksifenoksi- propionati
     1.2. Cikloheksandioni
     1.3. Fenilpirazolini
     1.4. Sulfonilurea herbicidi
     1.5. Imidazolinoni
     1.6.Triazolopirimidini
     1.7. Triazoloni
     1.8. Triazini
     1.9. Triazinoni
     1.10. Piridazinoni
     1.11. Fenil- karbamati
     1.12. Uree
     1.13. Nitrili (benzonitrili)
     1.14. Benzotiadiazinoni
     1.15. Dipiridili
     1.16. Difenileteri
     1.17. N- fenilftalimidi
     1.18. Piridinkarboksiamidi
     1.19. Triketoni
     1.20. Izoksazoli
     1.21. Izoksazolidinoni
     1.22. Glicini (aminofosfonati)
     1.23. Fosfinska kiselina (aminofosfonati)
     1.24. Dinitroanilini
     1.25. Benzamidi
     1.26. Kloracetamidi
     1.27. Acetamidi
     1.28. Oksiacetamidi
     1.29. Tiokarbamati
     1.30. Benzofuran
     1.31. Derivati fenoksi-karboksilnih kiselina
     1.32. Derivati benzojeve kiseline
     1.33. Derivati piridin karboksilne kiseline
     1.34. Različitog kemijskog podrijetla
Herbicidni pripravci i kulture u kojima se rabe
2. FUNGICIDI
     2.1. Acilalanini
     2.2. Hidroksi-2-amino-pirimidini
     2.3. Benzimidazoli
     2.4. Toluamidi
     2.5. Fenilurea
     2.6. Piridinilmetil- benzamidi
     2.7. Piridinil etil benzamid
     2.8. Oksatin karboksamidi
     2.9. Piridin karboksamidi
     2.10. Metoksi-akrilati (“Strobilurini”)
     2.11. Pirazol-karboksamidi
     2.12. Metoksi-karbamati (“Strobilurini”)
     2.13. Oksimino acetati (“Strobilurini”)
     2.14. Oksimino-acetamidi (“Strobilurini”)
     2.15. Oksazolidindioni
     2.16. Imidazolinoni
     2.17. Cianoimidazoli
     2.18. Sulfamoil-triazoli
     2.19. Dinitrofenil krotonati
     2.20. 2,6-dinitroanilini
     2.21. Triazolo-pirimidilamini
     2.22. Anilino-pirimidini
     2.23. Kinolini
     2.24. Fenilpiroli
     2.25. Dikarboksimidi
     2.26. Karbamati
     2.27. Amidi karboksilne kiseline
     2.28. Imidazoli
     2.29. Triazoli
     2.30. Morfolini
     2.31. Piperidini
     2.32. Spiroketalamini
     2.33. Hidroksianilidi
     2.34. Ditiokarbamati
     2.35. Ftalimidi
     2.36. Kloronitrili
     2.37. Guanidini
     2.38. Kinoni
     2.39. Cianoacetamid-oksimi
     2.40. Etil fosfonati
     2.41. Kinazolinoni
     2.42. Benzofenoni
     2.43. Benzoilpiridini
     2.44. Fenil-acetamidi
     2.45. Fungicidi na osnovi bakra (Cu)
     2.46. Fungicidi na osnovi sumpora (S)
     2.47. Fungicidi na bazi kalija
     2.48. Mikrobiološki fungicidi/inokulanti
3. INSEKTICIDI
     3.1. Karbamati
     3.2. Organofosfati
     3.3. Antranilni diamidi
     3.4. Sintetski piretroidi
     3.5. Neonikotinoidi
     3.6. Avermektini
     3.7. Milbemicini
     3.8. Spinosini
     3.9. Pimetrozin (Piridini)
     3.10. Derivati benzoiluree - (Regulatori razvoja insekata)
     3.11. Diacilhidrazini
     3.12. Keto-enoli
     3.13. Insekticidi različitog kemijskog podrijetla
     3.14. Mineralna ulja
     3.15. Pripravci za fumigaciju
     3.16. Mikrobiološki insekticidi
     3.17. Dijatomejska zemlja
4. Akaricidi
5. Nematocidi
6. Limacidi
7. Korvifugi
8. Regulatori rasta i FIziotropi
9. Ostala sredstva
10. Okvašivači
11. Atraktanti
Indeks pripravaka
Indeks djelatnih tvari
Tablica razrjeđivanja

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na svim uređajima