Glasnik zaštite bilja 4 2018.

Razni autori

srpanj/kolovoz 2018. godine,

Zadružna štampa, dioničko društvo

96

ISSN 0350-9664

Broj 4 (srpanj/kolovoz) za 2018. godinu.

GLASNIK ZAŠTITE BILJA, pune 62 godine prati razvoj poljoprivrede kod nas i u svijetu, te pod istim naslovom izlazi 41 godinu. Putem razmjene i citiranja GLASNIK ZAŠTITE BILJA dostupan je citateljima diljem svijeta. GZB izlazi dvomjesecno - 6 brojeva godišnje.
Časopis je dostupan samo putem pretplate.


ZAS-2018-04gzb

Novo

SADRŽAJ
Impressum
1. Istraživanje preferencija u odabiru sobnog bilja za interijere
2. Čimbenici isplativosti sustava navodnjavanja
3. Potencijal entomopatogenih gljiva Metarhizium spp. u suzbijanju štetnih kukaca
4. Suzbijanje zlatne žutice vinove loze: smanjenje šteta i sprječavanje širenja zaraze
5. Važniji štetnici golobrsta na području Hercegovine
6. Senzorski poduprti sustavi za mehaničko uništavanje korova u kukuruzu i šećernoj repi
7. Duhanski otpad Bosne i Hercegovine – problem ili vrijedna sirovina
8. Potencijal bakterija za proizvodnju bioetanola iz lignoceluloznih sirovina
9. Važnost kalcija (ca) u gnojidbi jabuke

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na svim uređajima