Glasnik zaštite bilja 3 2018.

Razni autori

svibanj/lipanj 2018. godine,

Zadružna štampa, dioničko društvo

116

ISSN 0350-9664

Broj 3 (svibanj/lipanj) za 2018. godinu.

GLASNIK ZAŠTITE BILJA, pune 62 godine prati razvoj poljoprivrede kod nas i u svijetu, te pod istim naslovom izlazi 41 godinu. Putem razmjene i citiranja GLASNIK ZAŠTITE BILJA dostupan je citateljima diljem svijeta. GZB izlazi dvomjesecno - 6 brojeva godišnje.
Časopis je dostupan samo putem pretplate.


ZAS-2018-03gzb

Novo

SADRŽAJ
Impressum
1. Percepcije i stavovi građana o primjeni i održavanju cvjetnih vrsta na terasama i balkonima Knina
2. Zastupljenost ekološkog voća na odabranim prodajnim mjestima u Gradu Zagrebu
3. Microgreens kao funkcionalna hrana
4. Optimizacija gnojidbe usjeva dušikom u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji
5. Primarne arome grožđa bijelih kultivara dobivenih međuvrsnim križanjem
6. Pregled simptoma, epidemiologije i mjera za sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze u nezaražena područja
7. Važnost cinka u gnojidbi vinove loze
8. Tehnike cijepljenja rodnih vinograda
9. Siva plijesan vinove loze
10 Aceria kuko (Kishida, 1927), (Acari: Eriophyidae) nova vrsta štetnika u fauni Makedonije i uspješnost mjera kemijske zaštite
11. Onečišćenje okoliša pesticidima kod primjene prskalica i orošivača i mogućnosti njegova smanjenja


Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na svim uređajima