Glasnik zaštite bilja 3 2019.

Razni autori

svibanj/lipanj 2019. godine,

Zadružna štampa, dioničko društvo

116

ISSN 0350-9664

Broj 3 (svibanj/lipanj) za 2019. godinu.

GLASNIK ZAŠTITE BILJA, pune 63 godine prati razvoj poljoprivrede kod nas i u svijetu, te pod istim naslovom izlazi 42 godine. Putem razmjene i citiranja GLASNIK ZAŠTITE BILJA dostupan je čitateljima diljem svijeta. GZB izlazi dvomjesečno - 6 brojeva godišnje.


ZAS-2019-03gzb

Novo

SADRŽAJ
Impressum

Sadržaj / Content
Fitopatolozi koji su najzaslužniji za razvoj fitopatologije u Hrvatskoj

Uzgoj; mjere njege i održavanja pelaroginja

 Utjecaj različitih šećera i citokinina na mikropropagaciju kupine sorte Reuben'
Mikrobiološka kvaliteta kakaove ljuske
Količina fosfora u korijenu celera korjenaša na tržištu grada Zagreba
Bakterijske i virusne bolesti rajčice i paprike u Hrvatskoj
Žuta kukuruzna sovica (Heliocoverpa armigera Hübner) važan štetnik duhana u Hercegovini
Agiculture advisory service požarevac in the function of the improvement of agriculture production in Braničevo district
Stanje i perspektiva proizvodnje žitarica i uljarica u Republici Hrvatskoj
Agrokemijska svojstva melioriranih krških tala za uzgoj vinove loze
Tehničke mogućnosti smanjenja zanošenja škropiva u vinogradu i voćnjaku
Kemijska i senzorna karakterizacija vina 'Chardonnay'
Working performances of carrot root extration machines
Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na svim uređajima