Glasnik zaštite bilja 5 2019.

Razni autori

rujan/listopad 2019. godine,

Zadružna štampa, dioničko društvo

152

ISSN 0350-9664

Broj 5 (rujan/listopad) za 2019. godinu.

GLASNIK ZAŠTITE BILJA, pune 63 godine prati razvoj poljoprivrede kod nas i u svijetu, te pod istim naslovom izlazi 42 godine. Putem razmjene i citiranja GLASNIK ZAŠTITE BILJA dostupan je čitateljima diljem svijeta. GZB izlazi dvomjesečno - 6 brojeva godišnje.


ZAS-2019-05gzb

Novo

SADRŽAJ
Impressum

Sadržaj / Content
Stanje ekološkog vinogradarstva u Republici Hrvatskoj
Hladna i topla ekstrakcija ulja heksanom iz pulpe i sjemenke ploda maslina sorte Leccino
Kemijske karakteristike vinskih destilata dobivenih od sorata vinove loze ‘Kraljevina’ i ‘Ranfol’
Tradicija proizvodnje i kakvoća crnih vina općine Postira; vinogorja Brač
Ukupni fenoli; stilbeni i antioksidacijski potencijal vina Babića i Plavca malog; učinkovitost pektolitičkih enzima
Potencijalna primjena hladne plazme za kontrolu kvasca Brettanomyces bruxellensis u vinu
Usporedba različitih kombajna za berbu grožđa
Gnojidba vinogradarskih tala
Štetnici u nasadima krizantema na području Hercegovine
Pregled jesenskog sortimenta Poljoprivrednog instituta Osijek
Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na svim uređajima