Glasnik zaštite bilja 4 2020.

Razni autori

srpanj/kolovozj 2020. godine,

Zadružna štampa, dioničko društvo

168

ISSN 0350-9664

Broj 4 (srpanj/kolovoz) za 2020. godinu.

GLASNIK ZAŠTITE BILJA, pune 64 godine prati razvoj poljoprivrede kod nas i u svijetu, te pod istim naslovom izlazi 42 godine. Putem razmjene i citiranja GLASNIK ZAŠTITE BILJA dostupan je čitateljima diljem svijeta. GZB izlazi dvomjesečno - 6 brojeva godišnje.


ZAS-2020-04gzb

Novo

123,80 kn

Sadržaj / Content

1. PREGLEDNI RAD – REVIEW PAPER Regionalni aspekt ekološke poljoprivrede Hrvatske
2. PREGLEDNI RAD – REVIEW PAPER Regenerativna poljoprivreda
3. PREGLEDNI RAD – REVIEW PAPER Način korištenja ekoloških površina na razini EU i u odabranim državama članicama
4. STRUČNI RAD – PROFESSIONAL PAPER Mikoriza u vinogradarskoj proizvodnji
5. IZVORNI ZNANSTVENI RAD – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Utjecaj folijarne gnojidbe na osnovni kemijski sastav mošta cv. Malvazije istarske (Vitis vinifer
6. STRUČNI RAD – PROFESSIONAL PAPER Nekemijske metode za unutar-rednu obradu tla u vinogradu ili voćnjaku
7. IZVORNI ZNANSTVENI RAD – ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER Biosinteza bakterijske nanoceluloze (BNC) i antimikrobna aktivnost fermentirane kokosove vode s kombuchom
8. STRUČNI RAD – PROFESSIONAL PAPER Učinkovitost smanjenih doza piretrina u suzbijanju mrežaste stjenice platane
9. STRUČNI RAD – PROFESSIONAL PAPER Biofungicidi i mogućnosti njihove primjene u suzbijanju fitopatogenih gljiva i pseudogljiva
10. PRETHODNO PRIOPĆENJE – PRELIMINARY COMMUNICATION The perspectives of fresh-cut fruits and vegetables on the Zagreb market
11. Aktualni ekološki proizvodi tvrtke STOCKTON d.o.o.
12. Prikaz - pregled sredstava za zaštitu bilja i ostalih proizvoda prikladnih za ekološku proizvodnju
Indeks sredstava za zaštitu bilja i ostalih proizvoda
Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Na svim uređajima