Komentar jedinstvenih nomotehničkih pravila

Anamarija LIVAJA, Ivan MILOTIĆ

Zagreb, 2015.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

112

978-953-272-125-6

Donošenjem Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor po prvi se put u Republici Hrvatskoj pokušalo formalno odrediti odgovarajuće metodološke i nomotehničke standarde za izradu svih vrsta propisa. Unatoč ozbiljnim nedostatcima iz tog akta, on predstavlja pravnu zbilju i barem okvirnu smjernicu za svaku buduću normativnu aktivnost.

 

RRiF-390

Novo

70,48 kn

PREDGOVOR

Donošenjem Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor po prvi se put u Republici Hrvatskoj pokušalo formalno odrediti odgovarajuće metodološke i nomotehničke standarde za izradu svih vrsta propisa. Unatoč ozbiljnim nedostatcima iz tog akta, on predstavlja pravnu zbilju i barem okvirnu smjernicu za svaku buduću normativnu aktivnost.

Kao takav, spomenuti će se akt morati u određenoj mjeri primjenjivati. Međutim, kako on sadržava neke očigledne pogreške i na mnogim mjestima odstupa od nomotehničkih tradicija, načela, standarda i pravila koja su propisana u većini relevatnih usporednih pravnih poredaka, ni u kojemu slučaju njegova stroga primjena ne bi mogla postići željeni rezultat – pridonijeti kvaliteti i primjenjivosti svih vrsta propisa. Zbog takve se situacije ovim komentarom pokušalo čitatelju prikazati i pojasniti odredbe Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor te pružiti smjernice i preporuke za njihovu primjenu. Istodobno se ovim tekstom čitatelju želi skrenuti pozornost na one dijelove Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor koji su neprimjenjivi ili bi njihova primjena mogla neposredno pridonijeti pojavi znatnih metodološko-nomotehničkih anomalija.

Napokon, ovim se priručnikom daje ovlaštenom donositelju propisa, predlagatelju, pravnom redaktoru i drugima potpuna informacija o naravi Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, ali i o njihovim pozitivnim te problematičnim aspektima. Imajući u vidu i tvrdnje iz ovoga priručnika, spomenute će osobe zasigurno moći informirano procijeniti i odmjeriti kako pristupiti normativnoj djelatnosti.


U Zagrebu 2. studenog 2015.

AUTORI   

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju