Savremena Evropa

Stjepan RADIĆ

Zagreb, 2005.

Pan Liber, Zagreb

458

953-6285-62-2

Karakteristika Evropskih država i naroda.

PANL-010

Novo

40,00 kn

Povodom stote obljetnice prvog izdanja knjige Savremena Evropa ili karakteristika evropskih država i nacija, Pan liber je odlučio ponovo objaviti djelo značajnog pisca i velikana hrvatske politike, Stjepana Radića. Također treba naglasiti da Stjepan Radić nije bio samo političar i pisac već i naš prvi školovani politolog. Znanstveno istraživanje Radićeva političkog djelovanja još uvijek nije završeno, a posebno su oskudna istraživanja njegovog ogromnog publicističkog opusa.
Brojni su aspekti utjecali na oblikovanje Radićevih idejnih i filozofskih nazora. Potjecanje iz siromašne seljačke obitelji, ali i njegova putovanja iz školskih dana po Hrvatskoj, vrlo su mu rano razvili svijest o hrvatskom selu i problemima s kojima se seljaci susreću. Siromaštvo sela, nepismenost i politička pasivnost seljaka inspiracija su mu za prve radove koje objavljuje u studentskim časopisima Hrvatska Misao i Novo Doba. Zbog ograničene ponude Sveučilišta u Zagrebu praksa studenata, kojima su to materijalni uvjeti dopuštali, bila je odlazak na studij u mnoge europske gradove gdje su širili svoje nazore i prihvaćali nove ideje. Toj je skupini pripadao i Stjepan Radić, ali je on bio od onih koji su se izdržavali vlastitim radom, dok mu je razlog česte promjene mjesta studiranja bio političke naravi. Ti se studenti poslije povratka u Hrvatsku sve više organiziraju, a prepoznatljivi su kao Napredna omladina. Na njih je najviše utjecao profesor filozofije, političar i pisac iz
Praga, Tomaš Masaryk. U to vrijeme sve veću snagu dobiva njemačka nacionalna ideja potaknuta Hegelovom teorijom o njemačkoj superiornosti, pa je Masarykova ideja o sveslavenskoj uzajamnosti i povezanosti s oduševljenjem prihvaćena među hrvatskim studentima kao jedini mogući otpor njemačkom prodoru na istok.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Nije omogućen
Kopiranje sadržaja Nije omogućeno
Pregled Samo na računalu