Kratki komentar FIDIC-ovih uvjeta građenja

Branko VUKMIR, prof. dr. sc.

Zagreb, siječanj 2013.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

329

978-953-272-068-6

Kratki komentari: Crvene knjige, Žute knjige, Srebrne knjige, Zlatne knjige, Harmoniziranih uvjeta, Kratkog ugovora i Instrumenata osiguranja

RRIF-060

Novo

180,00 kn

Na pisanje ovih kratkih komentara općih uvjeta ugovora FIDIC navele su me tri okolnosti. Ponajprije je to činjenica da u Hrvatskoj do danas nismo razvili vlastite standardne uvjete ugovora o građenju. Posljedica toga je da se i mali i veliki ugovori najčešće sastavljaju od slučaja do slučaja. Takva je praksa veoma štetna za građevinarstvo, i to kako za naručitelje građevinskih radova tako i za izvođače jer dovodi do neujednačenih rješenja pojedinih ugovornih odredaba. Drugo, imao sam mnogo prilika vidjeti kako u nas nije razvijena tehnika upravljanja ugovorima, radi čega je često dokumentacija koja nastaje tijekom izvršavanja radova manjkava, a to stvara poteškoće kod utvrđivanja činjenica i međusobnih potraživanja ugovornih strana. Konačno, u našoj praksi nije razvijena praksa postavljanja i poštovanja strogih rokova u komunikaciji između ugovornih strana tijekom izvođenja radova, što dovodi do neizvjesnosti o pravim troškovima građenja. Nema sumnja da naši izvođači znaju s tehničke strane izvoditi i najsloženije radove građenja, ali pritom često ne znaju za vrijeme izvođenja radova formulirati svoje zahtjeve u posebnom pisanom obliku i o tim zahtjevima na ispravan način obavještavati naručitelje. Posljedica toga su novčani gubitci, jer kad se konačno postave zahtjevi za dodatnim plaćanjem, često nema dovoljno vrijednih dokaza i pravodobnih objašnjenja da su takvi zahtjevi opravdani.
Uvjeti ugovora FIDIC pomažu da se pojava navedenih nedostataka spriječi. S jedne strane, ti su uvjeti ugovora nastojali stvoriti pravednu ravnotežu prava i dužnosti te pravednu ravnotežu rizika između ugovornih strana. Njihovim usvajanjem ugovorne strane se ne moraju truditi da ostvare prednost u podjeli rizika jer je ta podjela unaprijed određena. S druge strane, zahtjevi za formalnim artikuliranjem raznih zahtjeva i njihovo prihvaćanje ili odbijanje prisiljava sudionike da uredno vode međusobno obavještavanje tijekom izvođenja radova te da na propisani način obrazlažu svoje zahtjeve ili njihovo odbijanje. Konačno, postavljeni rokovi i postupci koji su sadržani u ugovornim modelima FIDIC-a temelj su urednog ispunjavanja ugovornih obveza. Pritom, budući da je riječ o ugovornim uvjetima, ugovorne strane imaju slobodu te uvjete i mijenjati kako bi ugovor u pojedinim slučajevima prilagodili svojim potrebama.
Svrha sastavljanja standardnih općih uvjeta ugovora od strane stručnih organizacija, pa tako i od FIDIC-a, je da se ti sastavljaju od strana koje nisu neposredno zainteresirane u konkretnom ugovornom odnosu, a s ciljem pravedne raspodjele rizika između naručitelja i izvođača. To najčešće nije slučaj s ugovorima koje same ugovorne strane sastavljaju od slučaja do slučaja. Bez obzira na to sastavlja li takve ugovore naručitelj ili izvođač, cilj je najčešće isti – ostvariti za sebe povoljniji položaj u budućem izvršenju tog ugovora. Ima mnogo primjera kada naručitelji, posebno u postupcima javnog nadmetanja, nameću izvođačima nepovoljne uvjete ugovora i određuju da će i najmanja izmjena tih uvjeta od strane ponuditelja biti temelj za diskvalifikaciju. Budući da izvođači žele doći do posla, često prihvaćaju takve predloške ugovora, s poraznim rezultatima.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju