Komentar Zakona o trgovačkim društvima

Vilim GORENC, prof. dr. sc.

IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2008.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

1666

978-953-272-011-2

Sadržaj normi ZTD-a rađen je ponajprije prema uzoru na njemačke i austrijske propise i to je dokaz hrvatske želje za povratkom u srednjoeuropsko pravno i životno ozračje.

RRiF-210

Novo

475,24 kn

Poslije pet godina od III. naklade, krajem 2008. izašla je iz tiska IV. naklada Komentara Zakona o trgovačkim društvima. Kako su 1. IV. 2008. stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima koje su usvojene krajem 2007. (objava u Nar. nov., br. 107/07.), bilo je nužno učiniti pročišćavanje teksta i dati komentar prema integralnim važećim određenjima kojima se uređuje pravo trgovačkih društava. U pisanju komentara sudjelovao je prof. dr. sc. Vilim Gorenc, jedan od naših najboljih poznavatelja prava društava i jedan od sudionika u stvaranju Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) kao i njegovih izmjena i dopuna. Prof. Gorenc od prvog komentara s najvećim opsegom svojih tekstova sudjeluje i u ovoj knjizi pa je nakladnik odlučio ovu ediciju obilježiti prepoznatljivim obilježjem GORENC s obzirom na golemi opus što ga inače prof. Gorenc daje hrvatskoj pravnoj i gospodarskoj znanosti i praksi. U ovoj nakladi pojavljuju se i dva nova autora, gospođa Vesna BULJAN, dipl. iur. i doc. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ, koji su preuzeli obradu onih područja koja prijašnji autori više neće obrađivati. Autor dr. sc. Vlado BRKANIĆ uključivao se sa svojim komentarima na ona mjesta gdje je trebalo objasniti bilančno-porezna obilježja pojedinih normi iz ZTD-a. Svim autorima nakladnik izražava zahvalu za golemi napor koji su morali učiniti da bi ova knjiga mogla biti tiskana.
Inače, naš ZTD je rađen po uzoru na rješenja prihvaćena u suvremenim pravnim sustavima srednjoeuropskoga pravnog kruga, utemeljena na njemačkom pravu, i od donošenja (1993.) praktički je ozbiljnije mijenjan samo 2003. Opsežnim izmjenama 2003. ZTD je u najvećoj mjeri usklađen s pravnom tečevinom EU u doba donošenja.
Posljednja izmjena ZTD-a proizlazi iz potrebe dovođenja našega trgovačkog prava na razinu koja zadovoljava suvremene potrebe gospodarstva Hrvatske kao buduće članice EU, a sve u skladu s izmijenjenim i dopunjenim smjernicama EZ-a.
Osim navedenoga, u ZTD-u je trebalo ispraviti redakcijske pogreške nastale intervencijom u tekst ZTD-a u zakonodavnom postupku, zbog kojih pojedine norme nisu bile dovoljno razumljive te su izazivale dvojbe u primjeni.
To je i učinjeno novelama ZTD-a krajem 2007. i komentar pročišćenog teksta predajemo u ruke stručnoj i znanstvenoj javnosti. Svaku sugestiju ili kritiku rado ćemo prihvatiti kako bi sljedeća naklada bila još bolja.

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju