Radni odnosi

Skupina autora

VII. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb, 2015.

RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge, Zagreb

748

978-953-272-117-1

Primjena Zakona o radu uz prilog „Nove evidencije u području rada i obračuna plaće“

RRiF-350

Novo

380,95 kn

PREDGOVOR VII. IZDANJU

Od 7. kolovoza 2014. na snazi je novi Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14.). Istoga dana stupili na snagu i Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta, Zakon o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, Zakon o europskim radničkim vijećima i Zakon o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu (SE) i u europskoj zadruzi (SCE), koji su također uvršteni u ovaj Priručnik. 

Novi je Zakon o radu već treći istoimeni propis odnosno zakon od osamostaljenja Republike Hrvatske kojim se u nas općenito uređuju radni odnosi, kao pravni odnosi između najmanje dva pravna subjekta, čiji sadržaj čine prava i obveze (odgovornosti) njegovih sudionika. Prvi Zakon o radu bio je donesen još 1995. godine, a drugi 2009. godine, i to sve s ciljem da se što kvalitetnije, preciznije i bolje urede radni odnosi koji se izravno ili neizravno odnose na gotovo svakoga od nas. 

Od stupanja na snagu još uvijek novog Zakon o radu prošlo je skoro godinu dana te smo tim povodom po šesti put izdali priručnik RADNI ODNOSI – Primjena Zakona o radu (dalje: Priručnik). Kako je prvih pet izdanja Priručnika bilo traženo i u relativno brzom razdoblju od izlaska iz tiska prodano, to se dogodilo i sa VI. izdanjem Priručnika. 

Stoga je odlučeno tiskati novo izdanje Priručnika, upotpunjeno i ažurirano na način da je isti sada dopunjen s osam pravilnika i jednom novelom zakona. Navedeni su akti u međuvremenu, dakle od izlaska iz tiska VI. izdanja Priručnika pa do danas, doneseni te su stupili na snagu. 

U svakom slučaju, od prije devetnaest godina, kada je prvi put tiskan, ovaj se Priručnik pokazao iznimno korisnim, preglednim i potrebnim u praksi. Osim normativnog dijela, drugi i treći dio Priručnika sadržava komentare i primjere koji su potkrijepljeni teorijskim razmatranjima i kvalitetnim razjašnjenjima. Priručnik sadržava i praktična rješenja koja se sastoje od velikog broja popunjenih obrazaca i modela akata, jer bez spomenutoga praktičnog dijela Priručnik ne bi imao upravo onu vrijednost koja je našim čitateljima vrlo potrebna. 

Dakle, dodana vrijednost Priručnika, između ostalog, jest upravo u praktičnom pristupu radnopravnoj materiji, što znači pojašnjavanje onih više ili manje spornih odredaba novog Zakona o radu (kojih, nažalost, ima) te u tome što je u istome dan znatan broj aktualnih oglednih primjera traženih radnopravnih akata koji su čitateljima Priručnika i onima koji dolaze u doticaj s Priručnikom od neprocjenjive koristi. 

U nadi da će korisnicima, čitateljima te drugim zainteresiranim osobama i ovo VII. izdanje Priručnika biti od pomoći ili barem od koristi u njihovu radu kada se budu suočili s problemima vezanim za radnopravne i sve druge mnogobrojne, a s time povezane odnose, svima želimo što više uspjeha u sveukupnom poslovanju i svakodnevnom radu. 

Pred nama je još uvijek novi Zakon o radu koji i nadalje treba proučavati i tumačiti, pronalaziti nova ili drukčija rješenja kako bi se na zadovoljstvo poslodavaca i ranika u okviru nužno primjenjivih normi koje izviru iz Zakona o radu pronašla najbolja rješenja. Nadamo se da će i ovaj Priručnik u tome biti od pomoći svim adresatima. 

 

Format Adobe DRM PDF
Ispis Omogućen
Kopiranje sadržaja Omogućeno
Pregled Na jednom računalu i jednom prijenosnom uređaju